TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKLARI
  • HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
  • ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK
  • KURUMSALLIK
  • SAMİMİYET VE GÜVEN
  • MÜKEMMELLİK