MİSYONUMUZ

Sağlık ve Sosyal hizmet alanında çalışanların daha refah bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri gayesiyle başta hukuksal alanlarda olmak üzere, sağlık ve Sosyal hizmet çalışanlarının her bakımdan sosyal ve özlük haklarını en iyi şekilde savunmak.

Onların talep ve isteklerini destekleyici hususları da devreye sokarak, devletin ilgili kurumuna sunmak ve sonucunu takip ederek sonuca göre hareket etmek.

Sendikamızın kuruluş amacına uygun olarak, sendikal hizmetlerde yasal, ahlaki ve etik ilkelerden ödün vermeden sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin haklarını emanetimiz bilip saygı duymak.

HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Sendikamızın gelişmiş teşkilat yapısıyla birlikte mensuplarımızı Toplu İş sözleşmeleri ile sendikal haklara kavuşturarak, öncü olma özelliğimizi sürdürmek, geçmişten geleceğe köprü olmak ve bütün bunlarla sağlık çalışanlarının yaşam kalitelerini artırarak, katkıda bulunmak.