Tarihçe

Öz-Sağlık İş Sendikası 17 sıra numaralı Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda faaliyet göstermek üzere 27 Şubat 2014 tarihinde kuruldu.

Sendikamızın 1. Olağan Genel Kurulu 12 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da yapılarak Genel Kurulu oluşturan delegelerin oy birliği ile HAK-İŞ Konfederasyonu’na katılma kararı alındı.

Yapılan ilk Genel Kurulda Yavuz Aksanoğlu Genel Başkan olarak seçilirken Yönetim Kurulu Üyelikleri Mustafa Özüpek, Jülide Sarıeroğlu ve Taciser İçyer’den oluştu.

Sendikamızın kuruluşundan itibaren yapılan yoğun çalışmalar neticesinde örgütlenme çalışmaları başarıya ulaşarak bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde 17 No’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda, Toplu İş Sözleşmesi imzalamak için gerekli olan yetki barajı aşıldı. Bu başarı Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda bir ilk oldu.

25 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulda Sendikamız Genel Başkanlığı’na Devlet Sert seçilirken Mustafa Özüpek, Emre Kocaman, Mevlüt Görgülü ve Seyyide Sema Sarıtaş Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.

09.10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılan 2.Olağan Genel Kurul’da ise Sendikamız Genel Başkanlığına Devlet Sert yeniden seçilirken Yönetim Kurulu Üyelikleri Mustafa Özüpek, Tuba Gülpembelioğlu ve Süleyman Doğan’dan oluştu.

Taşeron mücadelesinin hemen ardından örgütlenme çalışmalarına hız kazandıran Sendikamız çok kısa bir sürede hem Sağlık Bakanlığı’nda hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çoğunluğu alarak yetkili sendika oldu.

20-21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurul’da Genel Başkanımız Devlet Sert delege nezdinde güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan seçildi. Genel Kurul’da yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeliklerine Adem Yavuz, Mustafa Özüpek, Remzi Karataş ve Süleyman Doğan getirildi.

81 ilde örgütlenmesini tamamlayan Sendikamız Öz Sağlık İş, Üniversitelerde ve İş Sağlığı Güvenliği birimlerindeki teşkilatlanma çalışmalarını da büyük bir hızla sürdürmektedir.

Genel Merkez ve teşkilatımızın büyük özverisi ile 200 bin üye sayısına ulaşan Sendikamız kendi işkolunun lideri, Türkiye’nin ise en büyük 3. İşçi sendikası unvanına sahiptir.