HEDEFLENEN KATKI POLİTİKAMIZ

Sendikamızın misyonunu ve vizyonunu merkeze alarak, tarihî, millî ve manevî değerler ışığında, ülkemizdeki sağlık ve sosyal hizmet personelinin sendikal haklarını başta hukuk olmak üzere tüm alanlarda takip ederek, bu hakların alınması amacıyla gerektiğinde sosyal sorumluluk projeleri üretmek, sağlık ve Sosyal hizmet alanlarındaki diğer kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler ve STK’lar ile iş birliği yapmak.

Gerektiğinde diğer ülkeler ile de eğitim alanlarında ortaklıklar yaparak, ülkelerin yaygın sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sorunlarını, sağlık hizmetleri ve sağlık eğitim sistemlerini incelemek ve işçi sorunları bakımından olumsuzluklar için çözüm üretip iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında bulunmak.

Sağlık ve Sosyal hizmet sektöründe çalışanlar için ekonomik boyutta güçlendirici olması bakımından AR-GE çalışma sonuçlarını devletin yetkili organlarına aktarmak.

Her bakımdan daha refah ve adaletli bir sağlık ve Sosyal hizmet çalışanları politikasını kullanıp, çalışanların haklarının elde edilmesi nihai hedeftir.