KURUMSAL KİMLİK

VİZYONUMUZ

Üstlendiğimiz misyonu layıkıyla yerine getirmek üzere; Sağlık ve Sosyal hizmet çalışanlarına yönelik özgün eğitim ve yenilikçi sendikal araştırma programları üreterek, sendikal alanda öncü olmak amacıyla sendikamızın etik ilkelerini benimsemiş yenilikçiliği, paylaşımcılığı, özgür düşünme ve düşünceyi ifade etmeyi amaç edinmiş, yaşam kültürüne sahip, toplum, ülke ve insanlığa karşı sorumluluğunu bilen yönetim …

Devamı »

MİSYONUMUZ

Sağlık ve Sosyal hizmet alanında çalışanların daha refah bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri gayesiyle başta hukuksal alanlarda olmak üzere, sağlık ve Sosyal hizmet çalışanlarının her bakımdan sosyal ve özlük haklarını en iyi şekilde savunmak. Onların talep ve isteklerini destekleyici hususları da devreye sokarak, devletin ilgili kurumuna sunmak ve sonucunu takip ederek …

Devamı »

HEDEFLENEN KATKI POLİTİKAMIZ

Sendikamızın misyonunu ve vizyonunu merkeze alarak, tarihî, millî ve manevî değerler ışığında, ülkemizdeki sağlık ve sosyal hizmet personelinin sendikal haklarını başta hukuk olmak üzere tüm alanlarda takip ederek, bu hakların alınması amacıyla gerektiğinde sosyal sorumluluk projeleri üretmek, sağlık ve Sosyal hizmet alanlarındaki diğer kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler ve STK’lar ile iş …

Devamı »