Yönetim Kurulu

GENEL BAŞKAN

Devlet SERT
Genel Başkan

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adem YAVUZ
Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa ÖZÜPEK
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Remzi KARATAŞ
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Süleyman DOĞAN
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı