VİZYONUMUZ

Üstlendiğimiz misyonu layıkıyla yerine getirmek üzere; Sağlık ve Sosyal hizmet çalışanlarına yönelik özgün eğitim ve yenilikçi sendikal araştırma programları üreterek, sendikal alanda öncü olmak amacıyla sendikamızın etik ilkelerini benimsemiş yenilikçiliği, paylaşımcılığı, özgür düşünme ve düşünceyi ifade etmeyi amaç edinmiş, yaşam kültürüne sahip, toplum, ülke ve insanlığa karşı sorumluluğunu bilen yönetim kadromuzla birlikte; idari, mali ve şeffaf yönetim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içerisinde olan insan, toplum, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı toplumun tamamına hizmet veren, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin “iş ve sosyal hayat” tan kaynaklanan hakları için öncü rolünü üstlenen, yenilikçi ve dinamik bir sendika olmak.