ÖZ-SAM

ÖZ SAĞLIK İŞ SENDİKASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

(ÖZ-SAM)

Sağlık ve sosyal hizmet  işkolunda yetkili sendika olan Sendikamız Öz  Sağlık-İş’in;

  • Sendikal politika ve uygulamalarının altyapısını oluşturmak,
  • Akademik düzeydeki çalışmalarını sürdürmek,
  • Türkiye’nin sağlık ve sosyal hizmet alanındaki işgücü ve istihdam politikalarının yönlendirilmesinde akademik olarak söz sahibi olmak,
  • Sağlık ve sosyal hizmet işçisinin haklarının ve kazanımlarının artırılması alanında çalışmalar yapmak,
  • Akademik bilgi üretimi/üretim çıktılarının reel politika ve akademik kullanıcılarının hizmetine sunmak,
  • Eğitim, panel, çalıştay, konferans vb etkinlikleri gerçekleştirmek,
  • İşkoluna ait kamuoyu araştırmaları yapmak,
  • Sorun tespit saha raporları düzenlemek,
  • Süreli-süresiz yayın vb çalışmaları yapmak üzere kurulan akademik yapıdır.

Sendika üst yönetiminin haricinde kendi Danışma Kurulu da bulunan ÖZ-SAM Kurul Üyeleri akademisyenlerden ve uzmanlardan oluşmaktadır.