HEYBEL-DER HEYETİ SENDİKAMIZIN GENEL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

HEYBEL-DER (Hasta Engelli Yaşlı Bakım Elemanları Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği) Başkanı A. Vahap Karataş ve Başkan Yardımcısı Naime Taşkent Sendikamız Genel Merkezini ziyaret etti.

Hasta ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde çalışmakta olan sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin sorunlarının dile getirildiği toplantıda, Genel Başkanımız Sert, hasta ve yaşlı bakım hizmetlerini yürütmekte olan işçilerin, yaptıkları işin niteliği bakımından yüksek riskli iş grubuna girmeleri gerektiğini dile getirdi. Kamu TİS sürecine geçilinceye kadar emsal 657 kamu personeli almakta oldukları her türlü mali ve sosyal hakları, işçilere de uygulanabilmesi yönünde, gerek ASPB ve gerekse mesleki yeterlilik kurumu nezdinde gerekli girişimlerin dernek ile birlikte yapılabileceği görüşünü beyan etti.

Öz Sağlık-İş Sendikası olarak sendikamız üyeleri Dernek yöneticilerini, faaliyetlerinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da belirtti.