TOKAT GOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İŞÇİLERİ İÇİN SAHADAYIZ

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Sendikamızın üniversite örgütlenme çalışmaları ülke genelinde büyük bir hızla devam ediyor.

Genel Merkezimiz tarafından tüm Türkiye genelinde Üniversite hastanelerinde başlatılan teşkilatlanma çalışmalarımıza Genel Merkez yöneticilerimiz, uzmanlar, danışmanlar ve üniversitelerin bağlı bulundukları şubelerimizin başkanları, yöneticileri ile temsilcilerimiz katılıyor.

Bu kapsamda Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi sağlık işçileri için geniş bir saha çalışması yapan Genel Başkan Yardımcılarımız Adem Yavuz ve Süleyman Doğan,  işçileri görev yaptıkları birimlerde ziyaret ettiler, sendikamızın faaliyetleri, imzalanan toplu iş sözleşmeleri,  yetkili olduğumuz üniversitelerde sendikamızın sağlamış olduğu hak ve kazanımlar konusunda bilgilendirdiler, sorunları dinlediler.

Genel Başkan Danışmanı Fadlı Erdem ile Sendikamız Tokat Şube Başkanı  Faruk Çevik’in de katıldığı Gazi Osman Paşa  Üniversitesi saha çalışmasında sağlık işçileri Sendikamız yöneticilerine büyük  ilgi gösterdiler.

HASTANE BAŞHEKİMİ PROF. DR. ULUOCAK ZİYARET EDİLDİ

Genel Başkan Yardımcılarımız Adem Yavuz, Süleyman Doğan ve Sendikamız Heyeti Tokat Gazi Osman Paşa Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nihat Uluocak’ı da ziyaret ettiler.

Heyetimiz sendikamız, ulusal ve uluslararası çalışmalarımız, akademik sendikal anlayışımız ve kurumlarla yapılan toplu iş sözleşmelerimiz hakkında Başhekim Uluocak’ı bilgi verdiler.

Hastane Başhekimi Uluocak’ta  Öz Sağlık-İş Sendikası yönetim ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, hastane bünyesinde görev yapan sağlık işçilerinin özellikle pandemi sürecinde gösterdiği büyük  fedakarlığa  işaret etti,  çalışanların memnuniyeti konusunda yapılacak ortak çalışmalara hastane olarak destek sunacaklarını ifade etti.