ZORUNLU EMEKLİLİK ÇALIŞTAYIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

Genel Başkan SERT:

Zorunlu Emeklilik Kaldırılmalıdır…

“Sert; Emeğin onurunu korumayı ve yüceltmeyi kendisine gaye edinmiş Öz Sağlık-İş Sendikamızın, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya aktarılan kamu işçilerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmayı hedeflediğimiz Zorunlu Emeklilik Çalıştayını gerçekleştiriyoruz. Öz Sağlık-İş Sendikası Stratejik Araştırmalar Merkezi -ÖZSAM ile sendikacılıkta bilgi üretiminin ve sahayı bilgi merkezli yönetmenin modellerini geliştirmeye çalışıyoruz. Öz Sağlık-İş Sendikası bu konuda üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmekten hiçbir zaman kaçınmayacaktır.

Uzun yıllardır ülkemizin gündemini meşgul eden ve birçok özelliği ile insan onurunu zedeleyen taşeron çalışma biçiminin getirdiği olumsuz hava, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 2017 yılının sonunda verdiği kadro müjdesi ile yerini umut ve sevince bırakmıştır. Bu reformist ve radikal düzenlemenin ancak güçlü bir liderlik anlayışı içinde alınabileceği açıktır. Bu duygularla Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha taşeron derdini çeken tüm emekçiler adına şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

Zorunlu Emekliliği Çözünceye Kadar Mücadele Devam Edecek…

“Genel Başkanımız Sert; Sayın Cumhurbaşkanımızca 2017 yılının son aylarında müjdesi verilen ve 696 Sayılı KHK düzenlemesi ile gerçekleştirilen taşeron işçilerin Nisan 2018 tarihi itibariyle kadroya alınması kararı, Konfederasyonumuz Hak-İş, sendikamız Öz Sağlık-İş ve diğer sendikalarımızın uzun yıllardır yürüttüğü çabanın sonucu olan başarıyı göstermesi bakımından da bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Özellikle kapsam belirlenirken KİT’lerde çalışanların dahil edilmemiş olması, kadroya aktarılan çalışanlar için getirilen zorunlu emeklilik, tayin-becayiş engelleri, görev tanımları belirsizlikleri ve ev tipi çalışma gibi uygulama sorunları giderilememiştir.

2004 yılında filizlendirmeye başladığımız taşeron işçilerinin haklarına kavuşması mücadelemiz bugün güçlü gövdesi üzerinde meyvelerini vermeye başlamıştır. Kadroya aktarılan arkadaşlarımız için toplu sözleşmeler yoluyla elde ettiğimiz kazanımlar, yeni kazanımların ve başarılarımızın habercisi durumundadır.

Kendisinden önce kamu kadrolarında bulunan ve kendisinden sonra kamu kadrolarına dahil olan çalışanlarımıza uygulanmayan zorunlu emeklilik düzenlemesinin, 696 Sayılı KHK işçisi kardeşlerimize uygulanması temelde Anayasamızın eşitlik ilkesi ile aykırılık oluşturduğu açıktır. Emekliliğin yaş ve prim ödeme gün sayısına ilaveten kişinin tercihine dayalı niteliği, KHK düzenlemesi ile yok sayılmaktadır. Bir yandan finansal dengeleri sağlamak üzere sosyal güvenlik reformları ile emeklilik yaşları yükseltilirken, 696 KHK işçilerinin erken yaşlarda zorunlu emekliliğe tabi tutulmaları büyük bir çelişki oluşturmaktadır. Mesleki deneyimlerinin, bilgi ve becerilerinin en üst düzeyde olduğu dönemde bu arkadaşlarımız emekli edilerek kadroları kapatılmakta, çoğu zaman yeni kadro bulunmadığı için çalışmaya devam eden emekçi kardeşlerimizin iş yükleri taşınmaz hale gelmektedir. Tüm bu nedenlerle zorunlu emeklilik uygulaması, sadece emek tarafı olan bizler için değil birçok kurum yöneticimiz tarafında da itiraza uğramaktadır. Geçtiğimiz yıl yine Haziran ayı içinde 696 sayılı KHK kapsamında kadroya aktarılan Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu kamu işçilerimizin sorunlarını masaya taşıma, gündemi belirleme ve sağlıklı bir tartışma ortamı hazırlama amacıyla bir çalıştay gerçekleştirmiştik” açıklamasında bulundu.

Hep Birlikte Mücadele Edip Kazanacağız…

“Sert; Emeğinin onuru ve alnının teriyle çalışma hayatının aktif bölümünü tamamlayan işçinin, kendi yaşam planı içindeki bir tercihin sonucu olarak çalışmasını sonlandırarak emeklilik hayatına geçişi onun en temel sosyal hakkıdır. Bu hakkı bulunduğu bir statü ile ilişkilendirmek ve diğer çalışma statülerine reva görülmeyen bir zorlamayı 696 Sayılı KHK işçisine reva görmek kabul edilemez.

Birçok kardeşimizin bizimle yol yürümesi, bu işin vebaline ilişkin sorumluluklarımızı bize daha derinden hatırlatmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bugün ve bundan sonra düzenleyeceğimiz çalıştay ve bilimsel etkinlikler bu konudaki azim ve çabamızın göstergesi olacaktır. Çalıştayımızın sonuçlarının tüm emekçi kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan:

HAK-İŞ ve Sendikalarımıza Güvenin…

“696 KHK’nın tartışılıyor olmasını sağladığı ve böyle bir Çalıştayı düzenlemesi nedeniyle Öz Sağlık-İş sendikasını yürekten tebrik ediyorum. 696 ve onun önümüze koyduğu imkan ve sorunları bir bütün olarak ele almalıyız. HAK-İŞ ve bağlı Sendikalar olarak geniş bir topluluğu yanımıza alarak; Modern Köle ve Kamu Marabası yerine konulan, Kıdem Tazminatı ödenmeyen, Fazla Mesai alamayan ve İzin Kullanamayan çok kıymetli kamu mağdurlarının yanındayız. 696 çıkmasına rağmen işçiler “ biz hala Taşerondayız, Kadro sahte mi? Haklarımız olmayacak mı? Kadro almasaydınız haklarımız gitmeyecekti diye bizi eleştiriyorlar. Bakanlık ile müteaddit defalar bunları görüşüp tartıştık. HAK-İŞ’e güvenin, sendikanıza güvenin başınızı asla yere eğdirtmedik eğdirtmeyeceğiz de, engelleri nasıl aşıp bu günlere nasıl geldiğimizi asla unutmayacağız ancak geçmişte de kalmayacağız. 2023’e kadar bu konuda yeni düzenlemeler yapıp bu konuyu çözeceğiz. 696 kapsamında kadro alan işçilerin özlük hakları sorunlarının ortadan kaldırılması hedeflerimiz vardı. Öncelikle Zorunlu Emekliliğin tartışılacağı bir çalışmayı yapıp 2023‘te hayata geçirmek. Masada muhataplarınızı ikna edip inandıracaksınız, kendiniz de inanacaksınız bu çok zor ama biz HAK-İŞ olarak bunları yaparak ayakta kaldık. Öz Sağlık-İş sendikamız da bu yönde yürüyor en genç sendikamıza da bu yakışır, tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

EYT, IMF Anlaşmalarının Bir Sonucudur.

Genel Başkan Arslan, “geçmişte IMF’ye teslim oldular yoksa EYT çoktan çözülmüştü, 18 kez yapılan IMF standby görüşmeleri hep hüsranla son bulmuş, IMF bize en son EYT sorununu bırakmıştır. Hala bugün IMF ile işbirliği yapan siyasetçiler var. Biz IMF’ye çok fatura ödedik. Bu defteri kapatan sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum.

696’nın ruhuna aykırı düzenlemeleri çözüp atacağız. Bu mücadelenin başarısı birliğimizden gelir. Aramıza nifak sokmaya çalışanları eleyeceğiz, HAK-İŞ’e olan güveninizi asla kaybetmeyin. Biz bu yolda hangi bedeller ödenecekse hepsini ödedik, her zaman milletimizin yanında yer aldık, bu bizim için onur ve demokrasi mücadelesidir.

Toplu sözleşmeleri uygulamamak kabul edilemez, bu nedenle belediyeleri uyarıyoruz. Bazı Belediye başkanlarının çeşitli bahaneler üreterek enflasyon oranındaki artışı içeren sözleşmeyi imzalamaması kabul edilemez. Bütün işçilerin sözleşmelerinde enflasyon üzerinden artış yapılmasını istiyoruz. Asgari ücret için bir düzenleme yapılması şarttır bütün ücretliler bundan yararlansın. Öz Sağlık-İş sendikasının bundan sonrada da bu tür çalışmalarda bulunmasını istiyor ve bu gayretlerinden dolayı kutluyorum. Felaket tellallığı asla yapmayacağız, ülkenin bütün sorunlarını elbirliği ile aşacağız içerden ve dışardan kuşatılmış ülke için bizim tarafımızdan irade konmasına ihtiyaç var. Doğruları konuşmalıyız başka Türkiye yok” dedi

Çalıştay’da; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul Başkanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’da selamlama konuşması yaptı.

 

Çalıştay’a; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul Başkanı, HAK-İŞ Konfederasyon Başkanı, Genel Sekreteri, Yönetimi ve bağlı Sendikaların Başkan ve Yönetimleri, Bürokratlar, Üniversite temsilcileri, Sendikamız Genel Başkan yardımcıları, çalışanları, Ankara 1 – 2 nolu Şube Başkanlarımız ve Yönetim kurulu üyeleri ile Basın mensupları katıldı.

Çalıştayın Moderatörlüğünü: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Merve Özaydın yaptı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Arıcı, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Gazeteci-Yazar Ahmet Kıvanç ise konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştay sonunda Moderatör ve konuşmacılara, destek ve katkılarından dolayı Teşekkür belgesi verildi.