TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI’NIN ALGI OPERASYONUNA ÇALIŞMA BAKANLIĞI SON VERDİ

BAKANLIK EK PROTOKOLDEN YARARLANABİLME KOŞULLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ YAYINLADI:

“ İŞÇİ, SENDİKAYA ÜYE OLARAK VEYA DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK EK PROTOKOLDEN YARARLANIR”

 

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın uzun süredir sahada söylediği yalanlara ve yürüttüğü algı operasyonuna Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Çalışma  Genel Müdürlüğü yayınladığı görüş ile son verdi.

Sendikamız Öz  Sağlık İş’in 01.03.2022 tarih ve 23796 sayılı yazısı ile görüş sorduğu Bakanlık, yayınladığı görüş ile sahadaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırdı, uygulamada birlik sağlanması yönünde uyarıda bulundu.

Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüşle 6356 Sayılı Kanun’un 39. Maddesine atıfta bulunularak, “ Sendikaya üye olarak veya dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçi, ek protokolden de yararlanır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın söz konusu görüşü şu şekildedir: