ENFLASYON FARKINI İŞÇİ ÜCRETLERİNE YANSITMAYAN KURUMLAR YENİDEN UYARILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde Sendikamız ile TÜHİS tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesindeki “enflasyon farkının 1 Mayıs 2021 itibariyle işçi ücretlerine yansıtılması” maddesine aykırı davranan işyerlerine yeniden uyarı yazısı gönderildi.
Bakanlığın yetkilendirdiği Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Sendikamız arasında 01.11.2019-31.10.2021 yürürlük süreli İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin 26. Maddesinde  yer alan hüküm şu şekildedir:

“……..
c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:
İşyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin 31.10.2020 tarihinde almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine, 01.11.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %6,25 (yüzde altı yirmibeş’i) oranında zam yapılacaktır. (Bu zamma enflasyon farkı dahil edilmiştir.)
Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Nisan 2021 indeks sayısının, Ekim 2020 indeks sayısına göre değişim oranının %3 (yüzde üç’ü) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.”

TÜİK ORANI YÜZDE 9.22 OLARAK AÇIKLADI
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Nisan 2021 indeks sayısının, Ekim 2020 indeks sayısına göre değişim oranı %9,22 olarak gerçekleşti. Bu duruma göre  TİS’de yer alan madde hükmüne göre ikinci yıl ikinci altı ay zammı olan %3’e  %6,22 ilave edilerek işçilerin 30.04.2021 tarihindeki ücretlerine 01.05.2021 tarihinden geçerli olmak üzere toplam yüzde 9,22 oranında zam yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında  artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

TÜHİS İLGİLİ KURUMLARI BİLGİLENDİRDİ
Sözleşmeye Bakanlık adına imza koyan TÜHİS, TÜİK verilerine göre meydana gelen son durumu ve sözleşmeden kaynaklanan hakların yerine getirilmesi konusunda  ilgili tüm kurumları  bilgilendirdi.

 

ZAMMI YANSITMAYAN KURUMLAR HAKKINDA YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ
TÜHİS’in bilgilendirmesinin ardından bazı kurumlar  ücretlere bu zammı yansıtırken, bir kısım illerin sözleşme hükümlerine aykırı  davranmaya devam ettiği görüldü.
Sendikamız  Öz  Sağlık-İş, TÜHİS’in bilgilendirmesine rağmen TİS hükmüne aykırı davranan kurumlara uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, işlemlerin  TİS’e  uyumlu hale getirilmesi ve ücretlere  enflasyon farkının yansıtılması, aksi takdirde yasal sürecin başlatılacağı kaydedildi.

Bir yanıt yazın