SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANI GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEN DİLEKÇE KAMPANYASI…

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

KİMLİK KARTI YENİLEMELERİNDEKİ MAĞDURİYETLERİNİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA BİLDİRECEK

Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda görev yapan ve ülke genelinde Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile üniversiteler ve bağlı kurum-kuruluşlarda hizmet veren güvenlik görevlileri, kimlik kartı yenilemelerinde yaşanan mağduriyeti gündeme getirmek üzere dilekçe kampanyası başlatıyor.

İşkolunun yetkili sendikası Öz Sağlık-İş önderliğinde başlatılacak kampanyada güvenlik görevlileri, hazırladıkları dilekçeleri Sendikaya ulaştıracak ve bu dilekçeler Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert tarafından İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek.

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda ve Güvenlik Görevlilerinin tabi oldukları mevzuatlarda yapılması talep edilen değişikliklerin yer aldığı dilekçelerde, özellikle 5 yılda bir yenileme şartı olan kimlik kartlarına ilişkin yaşanan sıkıntılar dile getirildi.

KİMLİK KARTI YENİLEMELERİNDEKİ PROSEDÜR MAĞDURİYET OLUŞTURUYOR

Kendilerinin güvenlik kimlik belgelerini İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü/ Özel Güvenlik Şube Başkanlığı denetimine bağlı olarak ve gerekli eğitimlerden geçirilerek 5 yılda bir yenileme şartı ile sınava girerek hak ettiklerini belirten güvenlik görevlileri, dilekçelerinde şunları ifade ettiler:

“ÇALIŞMA HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINIYOR,

BİZLERLE BİRLİKTE AİLELERİMİZDE MAĞDUR OLUYOR”

“ Kimlik kartlarının yenilenmesi sırasında, Devlete Karşı İşlenen Suçlar, Katolog Suçlar, Uyuşturucu, Hırsızlık, Yüz Kızartıcı Suçlar, Cinsel Suçlar Hariç” görevimizin ifası sırasında hayatın doğal akışında meydana gelebilecek olaylar dolayısıyla yenileyemediğimiz kimlik kartlarımız; çalışma hakkımızın elimizden alınmasına, şahsımız haricinde ailemizin mağduriyetine sebep olmakta ve sosyal hayatımızı tamamen alt üst etmektedir.

Güvenlik Görevlileri olarak, kimlik kartlarımızı yenileyemememiz ile ilgili mağduriyetimizin giderilmesi, herhangi bir zaruri sebep nedeniyle zamanında kimlik kartını yenileyemeyen veya Kamu engeli suçlar hariç Güvenlik kimlik kartları iptal edilenlerin kamu personeli olarak diğer birimlerde görevlendirilmesi ve böylelikle çalışma hakkının elinden alınmaması hususunu ısrarla talep etmekteyiz.

DİLEKÇELERDE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ DE YERİNİ ALDI

Sendikamız Öz Sağlık-İş önderliğinde başlatılan dilekçe kampanyası çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek dilekçelerde, tabi  olunan diğer mevzuatlarda da değişiklik yapılması için talepler yer aldı.

Bu talepler şöyle sıralandı:

  • Kimlik yenileme ücretleri çalışılan kurumlarca ödenmelidir.
  • Mesai saatlerine denk gelen kimlik yenileme eğitim süreleri, çalışma süresinden sayılmalıdır.
  • Dört dönem üst üste kimlik yenileyen güvenlik görevlilerinin eğitim ve sınavdan muaf tutularak sadece sağlık raporu ibrazları yeterli sayılarak mesleklerini yapmalarının önü açılmalıdır.
  • Herhangi bir zorunlu sebep nedeniyle zamanında kimlik kartını yenileyemeyen işçilere bir dahaki kimlik kartı yenileme sürecine kadar ücretsiz izin verilmesi sağlanmalıdır.

CEZAİ HÜKÜMLERE YÖNELİK MADDELERDE DE DÜZENLEME YAPILMASI İSTENDİ

Güvenlik personelinin başlatacağı dilekçe kampanyasında ayrıca Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10. Maddesinde yer alan şartlar ile 680 Sayılı KHK’nın 69. Maddesinde yer bulan cezai hükümlerin de yeniden ele alınarak düzenleme yapılması istenildi.

Dilekçe  örneği PDF olarak eklenmiştir.

PDF İÇİN TIKLAYIN