Yaşlı Dostu Yenilikçi Politikalar Çalıştayı’na Katıldık

TEBLİĞ SUNDUK…

AK PARTİ Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaşlı Dostu Yenilikçi Politikalar Çalıştayı’na Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz ve Sosyal Hizmet Danışmanımız Tuba Kavaklı katıldı.

Çalıştaya Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, ASH Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Bakanlık Bürokratları, Milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.

Yaşlılarımızın rahat ve insan onuruna yakışır hayat standartlarına sahip olabilmesi için gerçekleştirilen Çalıştay da Genel Başkan Yardımcımız Adem Yavuz talep ve önerilerinden oluşan bir sunum gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcımız Yavuz sunumunda Pandemi döneminde huzurevlerinde görev yapan yaşlı bakım personelinin fedakar çalışmaları, bu çalışmaların Sosyal Hizmet sektörüne etkisi ve yaşamış oldukları sıkıntılar başta olmak üzere üyelerimizin görev tanımlarına ilişkin mevzuat çalışmalarının yapılması gerekliliği konularına da değindi.

Aynı zamanda evde bakım hizmetlerinin Belediyeler iş birliği ile yaygınlaştırılması, kamu ve özel yaşlı gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması, banka iş ve işlemlerinde yaşlılara ilişkin mevzuat düzenlemelerinin yapılması, yaşlılara hukuki destek ve danışmanlık hizmeti, yaşlı dostu sosyal konutlarla desteklenmesi, yaşlıların bakım sigortası kapsamına alınması ve yaşlıların sosyal hayata katılımının desteklenmesi gibi konularda çözüm önerileriyle birlikte sunuldu.

Genel Başkan Yardımcımız Adem Yavuz ve Sosyal Hizmet Danışmanımız Tuba Kavaklı tarafından, ayrıca 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen taşeron işçilerin Zorunlu Emeklilik Şartı, yaşlı bakım alanında görev yapan personelin ve diğer personelin görev tanımlarının yapılması, İşçi sorunlarının tespiti ve çözülmesi amacıyla uyuşmazlık kurulların oluşturulması gibi konulara da dikkat çekildi.