GENEL BAŞKANIMIZ SERT KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ’İN BAŞKANLAR KURULUNA KATILDI

Genel Başkanımız Sert, Hak-iş Konfederasyomuzun Başkanlar Kuruluna katılım sağlamıştır. Toplantıda çalışma hayatı ve sendikal örgütlenme konuları üzerinde de durulmuştur.

Bir yanıt yazın