T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE İKİNCİ OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE İKİNCİ OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda çalışan üyemiz işçilere uygulanacak olan işletme toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu tamamlandı.

 Yapılan toplantıda, işletme toplu iş sözleşmesi teklif tasarısında yer alan;

“Sözleşmenin Amacı, Taraflar ve Tanımlar, Sözleşmenin Kapsamı, Sözleşmeden Yararlanma, Sözleşmenin Yürütülmesi, Sendikal Görüşme, İşyeri Sendika Temsilcisinin Tayini ve Temsilcilerin Görevleri” başlıklı maddelerinde anlaşma sağlanarak, müzakerelere      30 Aralık 2019 tarihinde devam edilmesine karar verildi.

 

Bir yanıt yazın