GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZDAN EK PROTOKOL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Genel Başkan Yardımcılarımız Adem Yavuz ve Süleyman Doğan, Ankara Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan sosyal hizmet işçileri için düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldılar.

EK PROTOKOL ANLATILDI, SORULAR CEVAPLANDIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı sosyal hizmet işçileri adına TÜHİS ile Sendikamız arasında imzalanan Ek Protokole ilişkin bilgi veren Genel Başkan Yardımcılarımız Adem Yavuz ve Süleyman Doğan, toplantıya katılan personelin hem ek protokol, hem toplu sözleşme, hem de kurumdaki çalışma ortamı, koşullar ve idari ilişkilerle ilgili sorularını cevaplandırdılar.
Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığımız tarafından organize edilen toplantıya Şube Başkanımız Tahsin Özdemir ve Yönetim Kurulu, Kültür Sanat Komite Başkanımız Bilal Altunbaş ve temsilcilerimiz de katıldı.

BİRİMLER VE KURUM MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ


Sendikamız Genel Başkan Yardımcıları Adem Yavuz ve Süleyman Doğan ile Şube yöneticilerimizden oluşan heyet, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi birimlerinde görev yapan üyelerimiz ve diğer sosyal hizmet işçileri ile de bir araya geldi.
Çalışanları birimlerinde ziyaret eden Yavuz ve Doğan, toplantıya katılma imkanı bulamayan çalışanlara Ek Protokole ilişkin bilgileri birimlerinde verdiler, çeşitli konulardaki soruları cevaplandırdılar.

Birimlerdeki görüşmelerin ardından Öz Sağlık-İş Heyeti Kurum Müdürü Bekir Demiryılmaz’ı ziyaret ettiler. Hem kurum işçilerinin kendilerine ulaştırdıkları sorunları Kurum Müdürü ile paylaşan heyetimiz hem de Ek Protokole ilişkin Yılmaz’a da bilgilendirme yaptılar.
Kurumda yaşanan sorunlar ve Sendikamızın taleplerinin dile getirildiği toplantıda, çalışan memnuniyeti ve iş verimi odaklı yaklaşımlar gündeme geldi.