CUMHURBAŞKANLIĞI SOSYAL POLİTİKALAR KURULU BAŞKANVEKİLİ PROF. DR. IŞIKHAN İLE BİR ARAYA GELDİK

ZORUNLU EMEKLİLİK, TAYİN BECAYİŞ, GÖREV TANIMI vb. KONULARI MASAYA YATIRDIK

 

Genel Başkanımız Devlet Sert liderliğindeki Sendikamız Heyeti Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.

ÖZ-SAM  Danışma Kurulu Üyelerinin de  hazır bulunduğu toplantıda 696 Sayılı KHK’dan kaynaklanan Zorunlu Emeklilik, Tayin-Becayiş ve Görev tanımı gibi konular masaya yatırıldı, müzakeresi devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplu iş sözleşmesi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

696’NIN SORUNLARI İSTİŞARE EDİLDİ

Genel Başkanımız Devlet Sert, Genel Başkan Yardımcımız Adem Yavuz, ÖZSAM Danışma Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Dr. Özcan Kars ve Sendikamız Sosyal Hizmet Danışmanı Tuba  Kavaklı’dan oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Çankaya Köşkü’ndeki çalışma ofisinde yapılan toplantıda Genel Başkanımız Devlet Sert,  696 Sayılı  KHK  ile kadro alan kamu işçilerinin  zorunlu emeklilik, tayin ve becayiş, görev tanımları ve ev tipi sözleşme başta olmak üzere yaşadığı sorunlarla ilgili  bir sunum gerçekleştirdi, Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili  Işıkhan’a sorunları içerin raporları takdim etti, uygulamaların uluslararası sözleşmelerle olan uyumsuzluğundan söz etti.

 

ASH BAKANLIĞI TİS MÜZAKERELERİ HAKKINDA BİLGİ SUNULDU

Sendikamızın  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütmekte olduğu toplu  iş sözleşmesi müzakerelerinin de  gündeme geldiği görüşmede, sosyal hizmet işçilerinin talepleri ve  Sendikamızın masada yürüttüğü müzakerelerde son kalan maddelerle ilgili bilgi verildi.

 

IŞIKHAN: “ TAYİN-BECAYİŞ, ZORUNLU EMEKLİLİK VE GÖREV TANIMLARI KONUSUNUN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜME KAVUŞMASI İÇİN KURUL OLARAK GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPACAĞIZ”

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Sendikanın Akademik Kurulu ÖZ-SAM Üyeleri ve Sendika Heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan da, bir sendikanın üyelerinin ve bir bütün  olarak işçilerin sorunlarının çözümü konusunda akademik bir yapı ile hareket etmiş olmasının kendileri açısından değerli olduğunu söyledi.

Sorunların tamamının Kurul uzmanlarınca inceleneceğini ve çıkacak olan sonuç ve çözüm modellerinin gerek Cumhurbaşkanı gerekse  ilgili bakanlıklar ile paylaşılacağını belirten  Işıkhan, özellikle tayin-becayiş, zorunlu emeklilik ve görev tanımları konularının çözüme ulaştırılmasının belirlenen sosyal politikalar açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Işıkhan Sendikamızın 696’lı  işçilerin sorunları ile ilgili olarak gerçekleştirdiği  Çalıştay rapor ve sonuçlarının da dikkate alınacağını ifade etti.