Kamu İşçilerinin 2018 Yılı İlave Tediye Ödeme Tarihleri

Kamu İşçilerinin 2018 Yılı İlave Tediye Ödeme Tarihleri

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrolarında çalışan işçilere ödenecek olan 2018 yılı ilave tediyelerin (işçi İkramiyelerinin ) ilk taksitinin 26.01.2018 tarihinde ikinci taksitinin ise 08.06.2018 tarihinde ödenmesine karar verildi.

Kamu da çalışan işçilere ödenecek olan ikramiyelere ilişkin düzenleme 6772 sayılı Kanun ile yapılmıştır. İlgili kanuna göre kanunda  işçi sayılan herkes ilâve ikramiye tediye  alabileceklerdir. İşçilere ödenecek ikramiyenin hesaplanmasında hafta tatilleri dikkate alınmadığından işçilere ödenecek olan ikramiye hesabında bir aydaki gün hesabı 26 gün üzerinden yapılmaktadır.6772 sayılı kanunda işçi ikramiyelerinden sigorta primi kesilmeyeceğine ilişkin hüküm bulunmakla birlikte 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra işçilere ödenecek ikramiyelerden de sigorta primi kesilmesine başlanmıştır. Ayrıca işçi ikramiyelerinden gelir ve damga vergisi de kesilmek zorundadır. Bu nedenle işçiye yıl içerisinde ödenecek ilk ikramiye ile sonraki ikramiye arasında vergi diliminden kaynaklanan farklılık bulunabilmektedir.

2018 yılında işçilere ödenecek ilave tediye ödemelerine örnek olması açısından belli tutarlara göre ilave tediye hesaplaması yaparak aşağıda yer alan tabloda gösterdik.6772 sayılı kanun kapsamında çalışan işçilerin aşağıda gösterilen ikramiye tutarlarının yarısını 26.01.2018 tarihinde ikici yarısını ise 08.06.2018 tarihinde alacaklar. Yapılan hesaplamalar % 15 lik vergi dilimine göre yapılmış olup işçilerin ikinci dönemde alacakları ikramiye tutarlarında vergi dilimine göre azalma olacaktır.

TOP

Kamu İşçilerinin 2018 Yılı İlave Tediye Ödeme Tarihleri