Davalar

  • KADROYA ALINMAYAN ÜYELERİMİZ ADINA AÇILAN DAVALARDAN  İLK HUKUK ZAFERİ MÜJDESİ!

    KADROYA ALINMAYAN ÜYELERİMİZ ADINA AÇILAN DAVALARDAN İLK HUKUK ZAFERİ MÜJDESİ!

    696 sayılı kanun hükmünde kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçiş süreci başlatıldıktan sonra, sosyal güvenlik kurumu kayıtlarına göre 04.12.2017 tarihinde çalışmadığı gerekçesi ile kadroya alınmayan üyelerimiz adına açtığımız Sivas İdare Mahkemesi 2018/355 esas sayılı davada, Sivas İdare Mahkemesi 12.09.2018 tarih 2018/628 sayılı kararı iledavamızın haklılığına ve idarenin hukuka ve hakkaniyete aykırı işleminin iptaline karar vermiştir.

TOP

Davalar