GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÜYELERİMİZİN TALEPLERİNE İLİŞKİN RAPOR ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞINA SUNULDU

Sendikamız Öz Sağlık-İş tarafından Güvenlik Görevlisi olarak görev yapan üyelerimizin yaşadığı sıkıntılara ilişkin Bakanlığa sunulması amacıyla 81 ilimizden teşkilatımız aracılığıyla toplanan 20 bine yakın dilekçeye istinaden hazırlanan raporumuz Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Nevzat Yazıcı’ya iletildi.

Genel Başkan Yardımcımız Adem Yavuz ve Sendikamız Genel Sekreteri Muhammet Esat Eyvaz’ın Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına ziyaretlerinde, güvenlik görevlisi olarak çalışan üyelerimizin mevzuattan kaynaklanan yaşadığı sıkıntılar ve taleplerine ilişkin rapor Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Yazıcı’ya sunuldu.

Sunulan raporda,

5188 Sayılı Kanun’dan ve 696 Sayılı KHK’dan kaynaklanan sorunların giderilmesi,

Kimlik yenileme ücretleri kurumlar tarafından karşılanması,

Eğitim sürelerinin mesaiden sayılması,

Sağlık raporu göreve devam etmek için yeterli sayılması,

Kimlik yenileme aksaklıklarında ücretsiz izin verilmesi,

Kimlik kartı iptal edilenlerin başka birimlerde görev yapabilmesi,

Sorunların çözümü adına Koordinasyon Kurulu oluşturulması.

gibi sorunlar ve talepler yer aldı.