BİTLİS ŞUBEMİZİN 1. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI, ŞUBE BAŞKANLIĞINA BURHAN GELDEGÜL SEÇİLDİ

GENEL BAŞKAN DEVLET SERT:

“ÖZ SAĞLIK İŞ HER ANINDA ÜYESİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR”

“ÜYELERİMİZ İÇİN DİJİTAL ORTAMDA MOBBİNG İHBAR HATTI KURDUK”

Sendikamız Bitlis Şubesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda Şube Başkanlığına Burhan Geldegül seçildi. Şube yönetimi ise Rezgin Uyanık ve Vedat Baran’dan oluştu

Genel Kurula Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert, Genel Başkan Yardımcılarımız Remzi Karataş ve Süleyman Doğan’ın yanı sıra Genel Başkan Danışmanı Fadlı Erdem, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır, Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Burak Sayar, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afet Şube Müdürü Mahmut Kökel, Hizan Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yahya Şam, Adilcevaz Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hayati Nacar, HAK-İŞ Konfederasyonu Muş İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ Konfederasyonu Bitlis İl Başkanı Ayhan Uygun, SAĞLIK-SEN Bitlis İl Başkanı Mehmet Baki Kaya, SAĞLIK-DER Bitlis İl Başkanı Sami Özgül, Hizmet-İş Sendikası Bitlis İl Temsilcisi Felemez Gücüm, Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şube Başkanı Gökhan Öznur ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Ahmet Altunç ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Ferhat Asya ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sendikası Siirt Şube Başkanı Sabahattin Eryeşil ve yönetim kurulu  üyeleri,  Öz Sağlık-İş Sendikası Bingöl Şube Başkanı Ercan Anacur ve yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

DİVAN BAŞKANLIĞINI REMZİ KARATAŞ YAPTI

Açılış konuşmasının ardından Genel Kurulu yönetmek üzere Divan teşekkül etti. Genel Kurulun Divan Başkanlığı’nı sunulan teklif üzerine Genel Başkan Yardımcımız Remzi Karataş yaptı.

GENEL BAŞKAN DEVLET SERT:

“ ÜYELERİMİZ İÇİN DİJİTAL ORTAMDA MOBBİNG İHBAR HATTI KURDUK”

Sendikamızın Bitlis Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Genel Başkan Devlet Sert, Öz Sağlık İş Sendikası’nın her anında üyesinin yanında olmaya devam ettiğini söyledi, “ Üyelerimiz için dijital ortamda mobbing ihbar hattı kurduk. Kimsenin insanı ve  emeği aşağılamasına, değersizleştirmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Sert, genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“ Mobbing dediğimiz ve aslında bir duygusal şiddet olarak değerlendirdiğimiz olay bugün pek çok kurum ve kuruluşta yaşanan, insanı ve emeği değersizleştiren uygulamalardır.

Her gün hem Sendikamıza hem de bizlere  onlarca böyle olay bildirilmekte ve yardım istenmekte. Tabi her olayın mobbing olarak algılanması ne kadar doğru değilse, mobbing gören kişinin bu olay karşısındaki çaresizliğini görmemek, kişiyi yok saymakta o kadar yanlıştır.

Yaşanılan hadisenin mobbing sayılıp sayılmayacağına en iyi bu  işin uzmanlarının, psikologlar ve sosyologların karar verebileceği inancı ile Sendika olarak bir uygulama başlattık. Çalışma hayatında sıkça rastlanan ve emekçiyi iş veriminden psikolojisine kadar her alanda etkileyen Mobbing ile mücadele için dijital ortamda Mobbing İhbar Hattı kurduk.

Web sitemizde aktif hale getirdiğimiz bir buton vasıtası ile mobbinge uğradığını düşünen üyelerimiz bize ulaşabilecekler.  Bu butondan giriş yapan  Öz Sağlık İş  Üyesi  için karşısına bir form çıkacak. Bu formu dolduracak olan üyemizin bizlere iletmiş olduğu olay mobbing ile ilgili olarak işbirliği yaptığımız Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği uzmanları, psikolog ve sosyologları aracılığı ile değerlendirilecek.

Üyemize önce psikolojik ve sosyolojik danışmanlık verilecek. Durum analizi yapıldıktan sonra eğer konunun hukuka yansıtılması gerekiyorsa bu durumda hemen Hukuk büromuz ve avukatlarımız devreye girecek ve  ilgili kişi ya da kurumlarla hukuki mücadele başlatılacak.

Bakın arkadaşlar, hayattaki en yüce varlık insandır. Emek, alın teri ise kutsaldır. Bunların aşağılanmasına, yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

İnsanı ve emeği değersizleştirme çabası olarak gördüğümüz Mobbinge karşı üyelerimizin yanındayız. Bunun bilinmesini işçi-işveren ilişkilerinin bu çerçevede yürütülmesini bekliyoruz.

“ENFLASYONA KARŞI ÇALIŞANIN KORUNMASI LAZIM, EK TEDBİR ŞART OLDU”

Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni asgari ücrete yapılan zam, enflasyona karşı asgari ücretliyi bir nebze olsun korumak adına oldukça  önemli bir adımdır.

Öncelikle bir kez daha hatırlatmak isterim. Çalışanın almış olduğu ücretler ailesiyle birlikte bir geçim ücreti olarak düşünülmelidir.  Asgari ücretliyi bir nebze olsun rahatlatan ücret zammının hem yapılacak yeni dönem KÇP için, hem yürürlükteki toplu sözleşmeler için ilave tedbir, hem de yeni yapılacak toplu sözleşmelere örnek teşkil etmesini bekliyoruz.

Biz gerek yapmış olduğumuz sözleşmelerde, gerekse kurduğumuz diyaloglarda önceliği üyemize, işçimize ve kazanımlara veririz. Enflasyon, ekonomik kriz, küresel kriz gibi sonradan oluşan faktörler karşısında da emekçimizi, üyelerimizi bu durumlara karşı koruyabilmek adına ilave tedbirler isteriz.

Sendika olarak bu en doğal hakkımız. Ama bir kesimin mutluluğunu kendimizin mutsuzluğu da saymayız.  Ülkemizin kaynakları var, çalışan kesimin emeği var, işveren kesiminin sermayesi, hükümetimizin imkânları var. Bu bileşenlerin tümünün doğru değerlendirilmesi her kesimi mutlu eder.  İşçi varsa işveren vardır. İşyeri varsa işçi vardır.  İşçi ve işveren varsa bir çalışma hayatından söz edilebilir. Biri diğerinin karşısında değil, tamamlayıcısıdır. Biz çalışma hayatının bileşenlerine bu gözle bakarız.

Buradan hareketle gerek yapmış olduğumuz toplu sözleşmelerde gerekse yapılacak Kamu Çerçeve Protokolü’nde asgari ücret zammı ve diğer iyileştirmelerin dikkate alınacağını umuyoruz.

“HAK-İŞ’İN OLMADIĞI YERDE EMEK KESİMİ EKSİK TEMSİL EDİLMİŞ OLUR

Konfederasyonumuz HAK-İŞ üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük 2.  İşçi konfederasyonudur. Bağlı bazı sendikalar ise Öz Sağlık-İş gibi Hizmet-İş gibi kendi iş kolunun lideri sendikalardır. Durum böyle iken bildiğiniz gibi  HAK-İş Konfederasyonumuz  Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer almamaktadır. HAK-İŞ’in olmadığı yerde emek kesimi eksik temsil edilmiş olur.

“EYT BU HAFTA TAMAMLANACAK, ZORUNLU EMEKLİLİK KONUSUNDA SAYIN BAKANA TEŞEKKÜR EDERİM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın yürüttüğü EYT’ye ilişkin süreci Sayın Cumhurbaşkanımız da dün akşam yaptığı açıklama ile bir kez daha duyurdu. İnşallah EYT konusu bu hafta tamamlanacak. Biz başından beri  EYT’ye destek veriyorduk zaten, bizimle ilgili kısmı  696 Sayılı  KHK’nın zorunlu kıldığı  emeklilik koşulları idi. 2018 yılından beri takip ettiğimiz bu meseleye ilişkin en son  3 bakanımız ve  TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerimizin grup başkanvekillerine mektup yolladık. Zorunlu emekliliği kaldırmalarını talep ettik, işçiye ve ailesine erken emekliliğin ne şekilde yansıyacağını anlattık.  Kendisi de bu müjdeyi verdi, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah zorunlu emeklilikte böylece tarihin çöplüğüne gitmiş olacak.

“ŞEHİR HASTANELERİNDE ÇALIŞAN KARDEŞLERİMİZİ DE BU ÇATI ALTINDA TOPLAMAK İSTİYORUZ”

Devlette, özel sektörde nerede bir sağlık ve sosyal hizmet çalışanı varsa örgütlenmelidir. Bu kardeşlerimizin hak ve hukuklarını da koruma altına almak zorundayız.

Şehir hastanesinde çalışan arkadaşlar dünün taşeron işçisinin yaşadıklarını bugün aynısıyla yaşıyorlar. İşverene gittiğinizde aman ha sakın buraya sendikayı sokmayın deniyor.  Niye istemiyorlar çünkü sendikanın olduğu yerde her zaman adil çalışma esasları olur.  Hem işverenin hem çalışanın haklarını koruyacak çalışmalar yapılır. Sendikanın olduğu yerde bu tip ayrımcılıklar olmaz.  Biz oraya bir ivme kazandırıyoruz, motivasyon sağlıyoruz. Çalışanların güvencesi olarak orada olmak zorundayız. Türkiye genelinde yaklaşık 120 bin civarında şehir hastanelerinde çalışan bu kardeşlerimizi de inşallah saflarımıza katmak için çabalayacağız. Bunun sözünü de Bitlis’ten duyurmuş olalım.

Bitlis Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu’nu yapıyoruz.  Burhan kardeşim ve  ekibine mücadele azimlerinden dolayı çok teşekkür eder, genel kurlumuzun hayırlara vesile olmasını dilerim.”

GENEL BAŞKAN TAKDİM EDİLEN ÇİÇEĞİ ŞUBE BAŞKANIMIZIN AİLESİNE VERDİ

Genel Başkan Devlet Sert, Genel Kurul’da kendisine takdim edilen çiçeği, Şube Başkanımız Burhan Geldegül’ün ailesine takdim etti. Sendikacılığın büyük özveri gerektiren bir iş olduğunun altını çizen Sert, “ Burada en büyük zamanı ailemiz için ayıracağımız zamandan çalıyoruz. Haklarını bizlere helal etsinler” diye konuştu

HAK-İŞ KONFEDERASYONU BİTLİS İL BAŞKANI AYHAN UYGUN SALONU SELAMLADI:

“Öz Sağlık İş Sendikamızın Bitlis Şubesi Genel Kurulu’nu ve katılımcılarını saygı ile selamlıyorum.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in davası, hak ve emekten yana olan bir davadır. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın hemen her konuşmasında tekrarladığı “Nerede bir mazlum varsa bizden alacağı vardır” sözü bizim davamızın özüne işaret eder, ilkelerimize işaret eder.

Öz Sağlık-İş Sendikamız da bu ilkelerle hareket eden,  genç yaşına rağmen büyük bir örgütlenme becerisi gösteren, kendilerine ulaşan sorunların çözümü için ilkelerle hareket eden bir sendikamızdır. Kendilerini, Genel Başkanımız Devlet Sert beyefendiyi kutluyorum. Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını dilerim.”

HAK-İŞ KONFEDERASYONU MUŞ İL BAŞKANI VE HİZMET İŞ SENDİKASI MUŞ ŞUBE BAŞKANI YAŞAR KALIR SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI:

Dün Muş’ta bugün Bitlis’teyiz. Öz Sağlık-İş Sendikamızın şube genel kurullarında olmaktan, bu demokrasi şölenlerine ortak olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Sevgili Genel Başkanımız Devlet Sert ile 20 yıllık bir dostluğumuz var. Kendilerinin sendikal konularda samimiyetini ve hassasiyetini son derece önemsiyoruz. Bizler de sendikalarımızın Bitlis örgütlenmelerinde hep yardım etmeye çalıştık, çaba gösterdik.  Bizlerin de emekleri oldu, helali hoş olsun. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını dilerim.”

SAĞLIK SEN BİTLİS İL BAŞKANI MEHMET BAKİ KAYA KATILIMCILARI SELAMLADI:

“ Değerli Arkadaşlar bugün burada olmaktan ve Öz Sağlık-İş Sendikamızın Muş Şubesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Bu tür faaliyetlerde Genel Merkezlerin duruşu ve önderliği son derece kıymetlidir. Bu anlamda Sayın Genel Başkanımız Devlet Sert beyefendiye de sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

BİTLİS ŞUBESİ KADIN KOMİTE BAŞKANI HÜLYA KAYA SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI:

Evliyalar diyarı alimler şehrimize hoş geldiniz, bizleri şereflendirdiniz. Öz Sağlık-İş sendikamızın ve Genel Başkanımız Devlet Sert Beyefendinin kadın işçi, kadın üye, sendikacı kadın kimliği, sendikal kadrolarda yönetici kadın olgularına vermiş oldukları kıymeti, bizler Bitlis’te bizzat yaşayarak müşahede ediyoruz.

Bizlere büyük destek veren, kadın çalışan ve kadın üye kimliğimiz ile her daim gurur duyan bize başkanlık eden yürekli, merhametli ve çalışkan bir şube başkanına sahibiz. Biz de şube başkanımız ile gurur duyuyor, genel kurulda Kadın Komite Başkanlığı olarak Burhan Geldegül başkanımıza başarılar diliyoruz.

Kadın komite başkanlığı olarak, STK’larla olan ilişkileri, üyelerimizin acı-tatlı, hüzünlü-sevinçli günlerini paylaşıyor, yine kadın üyelerimizin Kurumlarda yaşamış oldukları sorunları yerinde irdeliyor, şube başkanlığımıza aktarıyoruz.

İlimizde özellikle toplumsal olaylarla ilgili ortak yapılan açıklamalarda yerimizi alıyor hem ulusal hem uluslararası sendikal olaylar başta olmak üzere, mağdur ve mazlum milletlerin yarasına merhem olmaya çalışıyor, onların terkedilmiş mahzunluklarına “kadın eli” uzatıyoruz.

Bizler güçlü Türkiye’nin güçlü kadınlarıyız bizler bu topraklar için, devletimizin bekası ve çocuklarımızın geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Anadolu’nun kadınlarıyız.

Kadın Komite Başkanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Şube Başkanımız Sayın Burhan Geldegül’ün yanında olduğumuzu belirtiyor, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyoruz”

BİTLİS ŞUBE BAŞKANI BURHAN GELDEGÜL SELAMLADI:

“Değerli katılımcılar, evliyaların şehri, alimlerin şehri, ilim şehri, Üstat Bediüzzaman Said Nursi’nin bu güzeller güzeli şehrinde Bitlis şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu’na katılımlarınızdan, bu özel günümüze verdiğiniz destekten, bu demokrasi şölenimizin heyecanını bizlerle paylaşmış olmanızdan, bu fevkalade güzel duygu şölenimize ortak olmanızdan dolayı şükranlarımızı sunuyorum.

Bizler bu güzel vatanın her bir köşesinde halkımızın sağlık hizmetini en iyi şekilde almasına yardımcı olan sağlık işçileriyiz. Bizler devletimizin bize emanet ettiği yardıma ihtiyaç duyan yaşlılarımızın, hayatlarını tek başına idame ettiremeyen engellilerimizin, yuva hasreti, anne-baba özlemi çeken kimsesiz yavrularımızın tutunduğu dal, başını yasladığı sine, tuttuğu eliz. Biz bu büyük devletin, bu merhametli milletin vicdanı sosyal hizmet işçileriyiz.

Hayatın her alanında var olan bizler, örgütlenmenin, mücadelenin, azmin ve inancın en güzel örneklerini vererek sendikal bir çatıyı da beraberimizde büyüttük.

200 bin üyeli, Türkiye’nin en büyük sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sendikası Öz Sağlık-İş’in çatısı altında olmaktan büyük mutluluk, büyük gurur duyuyoruz. Sendikamıza emek veren, bugünlere getiren herkese şükranlarımızı sunuyor, Allah razı olsun diyoruz.

Mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumuz Hak-İş Konfederasyonumuz ve Öz Sağlık İş Sendikamızın misyonunu, değerlerini, ilkelerini benimseyerek sendikal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Teşkilatlanmada başarılı olduğumuz yerler de var, henüz başarılı olamadığımız yerler de var. Bizler ilkeli bir duruş nasıl olur, üye ile nasıl ilgilenilir, nasıl güven kazanılır, nasıl dik durulur, bir haklının hakkı için nasıl bin haksızla mücadele ediliri, sendikacılığı hepimizin başkanı, hepimizin ağabeyi, hepimizin babası olan Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Sert’ten öğrendik, öğrenmeye devam ediyoruz. İlkeli bir sendikacılığın nasıl yapılacağını genel merkez yöneticilerimizin bizler için çizdiği onurlu sendikal anlayışla yapıyoruz. Milletimizi, devletimizi, vatanımızı, mağdur ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizi ilgilendiren konularda sergilediğimiz dik duruşu ve belli ettiğimiz saflarımızı sendikamız Öz Sağlık-İş ve Konfederasyonumuz Hak-İş’in misyonundan, vizyonundan ve “değerler sendikacılığından” örnek alarak yol alıyoruz.

Bizlerin ülkemizin her bir yanında sürdürdüğü bu mücadele sadece sendikal bir mücadele değil, sadece örgütlü bir toplum oluşturmak değil, aynı zamanda güçlü, büyük, inandığı değerler uğruna hizmet veren öz sağlık iş sendikamızın gücüne güç katma yolculuğudur.

Bugün Bitlis şubemizin ilk kongresi, ilk genel kurulu. Atamalardan seçimlere kadar gelmiş olduğumuz bu yolculuk, sendika için demokrasinin varlığının, kazanımının getirdiği huzurlu, şeffaf bir yolculuk. Çok emek verdik, gece gündüz sahada, kurumlarımızda, işyerlerimizde üyemiz olsun ya da olmasın tüm sağlık ve sosyal hizmet işçilerimizin yanında olmaya, derdi ile dertlenmeye, hüznünü-sevincini paylaşmaya büyük özen gösterdik. Çok çalışmak için yola çıktık, çalıştık, çabaladık. Biz üzerimize düşenle mükellefiz, “başarı çalışanındır” düsturuyla hareket ettik. Takdir önce cenab-ı hakka, sonra her bir ferdini aziz bildiğimiz teşkilatımıza aittir.

Birliğimizden, beraberliğimizden, aile bağımızdan vazgeçmediğimiz sürece Allah’ın izni ile öz sağlık-iş sendikamız her daim var olacak, her daim güçlü kalacak, sağlık ve sosyal hizmet işçileri bu çatı altında her daim huzurlu, mutlu, kazançlı olacaklardır. Buna yürekten inanıyoruz. Bunun sürekliliği için heyecanımızı, enerjimizi yüksek tutuyor, çabamızı her geçen gün artırarak yol almaya devam ediyoruz. Hep birlikte güçlüyüz ve sonuç ne olursa olun bu gücü arkamıza alarak çalışmaya devam edeceğiz.”

ŞUBE BAŞKANLIĞINA BURHAN GELDEGÜL SEÇİLDİ

Sendikamız Bitlis Şubesi’nin1. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, daha önce atama ile görev yapan Burhan Geldegül Şube Başkanı olarak seçildi.

Şube yönetimi ise Rezgin Uyanık ve Vedat Baran’dan oluştu.