GENEL BAŞKAN SERT, EMEĞİN HUKUKU KURULTAYI’NA KATILDI

Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert, Türkiye Barolar Birliği, HAK-İŞ Konfederasyonumuz, TÜRK-İŞ ve DİSK Konfederasyonu tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Emeğin Hukuku Kurultayı’na katıldı.

Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kurultaya Genel Başkanımız Devlet Sert’in yanı sıra, HAK-İŞ Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu  Çerkezoğlu,  Sendikamız Genel Başkan Yardımcıları Adem Yavuz, Mustafa Özüpek, Remzi Karataş, Süleyman Doğan, Denetleme Kurulu Üyemiz Tuba Kavaklı, Genel Başkan Danışmanımız Fadlı Erdem, Sendikamız Avukatı Hatice Selen, Konfederasyonlara bağlı sendikaların genel başkan ve yöneticileri ile alanında uzman akademisyenler katıldı.

Kurultayın açılış konuşmasını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gerçekleştirdi.

KURULTAY 3 OTURUM HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kurultay’in ilk oturumunda “Çalışan Yoksulluğu Üzerinden Emek Sömürüsü”, ikinci oturumunda “Temel Hakların Anayasal Korunması ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının İş Hukukuna Etkisi”, üçüncü oturumda ise “İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Güncel Sorunlar” konuları, alanında uzman akademisyenler tarafından tartışıldı.