GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İŞÇİLERİNDEN SENDİKAMIZA BÜYÜK TEVECCÜH

SENDİKAMIZ YÖNETİM KURULU’NDAN GAZİ TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNDE GENİŞ TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMASI…

Sendikamızın ülke genelinde üniversite hastanelerinden yürüttüğü teşkilatlanma çalışmaları büyük başarı ile devam ediyor.

Pek çok üniversitede eş zamanlı olarak yürütülen örgütlenme faaliyetlerinde, üniversiteli sağlık işçilerinin sendikamıza olan teveccühü her ortamda kendini gösteriyor.

Ankara’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi’nde Ankara 1 No’lu Şube Başkanlığımızın yürüttüğü teşkilatlanma çalışmalarına Genel Merkezimiz de büyük destek veriyor.

Son olarak Üniversitede Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışan sağlık işçileri ile bir araya gelen Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, başkan danışmanlarımız, uzmanlarımız ve şube başkan ve yöneticilerimiz, geniş kapsamlı bir saha ve bilgilendirme çalışması yaptılar.

ÖZ SAĞLIK-İŞ ANLATILDI, İŞÇİNİN SORUNLAR DİNLENDİ

 

Genel Başkan Yardımcılarımız Adem Yavuz, Mustafa Özüpek, Remzi Karataş ve Süleyman Doğan’ın yanı sıra Genel Başkan Danışmanlarımız Yavuz Aksanoğlu ve Fadlı Erdem, Teşkilatlanma Uzmanımız Murat Özdemir, Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız Tesim Özdemir ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin katıldığı teşkilatlanma çalışmalarında, Gazi Üniversitesi tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesinde çalışan işçilerle bir araya gelindi.

İşçilerin özellikle halen yürürlükte olan toplu sözleşmelerin içerikleri ve uygulanmasından kaynaklı sorunlarını dinleyen Öz Sağlık-İş Heyeti, sendikamızın çalışmaları, örnek uygulamaları, Türkiye genelinde yetkili olunan üniversitelerde yapılan Toplu İş sözleşmeleri hakkında işçileri bilgilendirdi.

Sendika yönetiminin kendilerini işyerlerinde ziyaretinden memnuniyet duyduklarını kaydeden Gazili sağlık işçileri, sordukları sorulara verilen cevapların, anlatılan yol haritalarının, mevzuat içerikli sorunların çözüm yollarının anlatılmasının kendilerini tatmin ettiğini ifade ettiler.