ASH Sözleşmesi Çalışma Bakanı Bilgin’in Önünde

Bir an önce imzalanması adına Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert’in büyük mücadele verdiği  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplu  iş sözleşmesinin,  TÜHİS  ile yürütülen müzakerelerde üzerinde uzlaşı sağlanamayan maddeleri bu kez de Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanı  Vedat Bilgin  ile de masaya yatırıldı.

Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert önderliğinde Genel Başkan Yardımcıları Adem Yavuz, Mustafa Özüpek ve Remzi Karataş’tan oluşan Sendikamız Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’i makamında ziyaret ederek, Sendikamızın işçi hakları adına geri adım atmaması üzerine uzlaşı sağlanamayan maddeleri görüştü.

Görüşmede, TİS hükümleri arasında yer alan ancak uzlaşma sağlanamayan Gece zammı, Meslek Primi vb maddeler ile yasal düzenleme gerektiren konular  ve sendikamızın talepleri bir kez de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in önüne konuldu.

 

Genel Başkan Sert:

“Süreci Bir An Önce Sonuçlandırıp, Ücretleri Asgari Ücret Düzeyinde Kalan Sosyal Hizmet İşçimizi Rahatlatmamız Gerekiyor”

Genel Başkan Devlet Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜHİS ve Sendikamız arasında uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar hakkında da Bakan Bilgin’e sunum yaptı. Sert, sürecin bir an önce  işçi lehine sonuçlandırılarak, maaşları asgari ücreti düzeyinde kalan sosyal hizmet işçilerinin en kısa sürede rahatlatılması gerektiğini söyledi.

Genel Başkan Devlet Sert, Bakan Bilgin ile yapılan görüşmede şunları dile getirdi:

“696 sayılı KHK ile kadroya geçiş döneminde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen işçiler dezavantajlı gruplara (Devletimizin himayesindeki kimsesiz çocuklar, yaşlı ve engelli bireyler vb.) hizmet vermelerinden dolayı, taşeron dönemde minimum asgari ücretin %50-60 daha fazlası ücret almakta iken, Kamu Çerçeve Protokolünün ara dönemine denk gelmesi ve yüzdelik farkların ortadan kalkması nedenleriyle ücretleri asgari ücret seviyesine kadar düşmüştür.

Özellikle, kamu çerçeve protokolünde uygulanan zam oranları mevcut enflasyonun çok altında kaldığından, mesleki/bakım personeli ile yardımcı personel arasındaki maaş farkı kapanmıştır.

 

“TAYIN VE BECAYİŞ YASAĞI AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAKTADIR”

Tayin ve becayiş konusunda Sağlık Bakanlığı işletme toplu iş sözleşmesinde yer alan hükümleri Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı için de talep ediyoruz. Bakanlığımız toplu iş sözleşmesinde böyle bir düzenleme olmaması nedeniyle toplumun temeli olan Aile bütünlüğü bozulmaktadır.

 

“GECE ZAMMI TALEP EDİYORUZ”

Hizmetin 24 saat kesintisiz bir şekilde devam ettiği en temel kamu kurumları Aile ve Sosyal Hizmetler   Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’dır. Bunun kısmen Sağlık Bakanlığı sözleşmesi ile aşmış bulunmaktayız. Ancak sosyal hizmet işçileri şu anda gece döneminde yaptıkları çalışmalar için zamlı ücret alamamaktadırlar.

Taşeron şirketler bünyesinde çalışılan dönemde ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçiş yapılan dönemde 31.10.2020 tarihine kadar %10 olarak gece zammı ödenmiştir. Halihazırda Yüksek Hakem Kurulu dahi Gece Dönemi için %15 zamlı ücret ödemesi yönünde karar vermektedir.

 

MESLEK/İŞ PRİMİ TALEP EDİYORUZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda asıl işi yürüten bakım elamanları ile diğer hizmetleri yürüten yardımcı personel arasında maaş farklılığı ortadan kalkmış ve hepsi asgari ücret seviyesine düşmüştür. Mesleki/bakım personeline ayrıca meslek primi ödenmesi sureti ile hakkaniyetli bir şekilde iş barışı sağlanacaktır. Bu manada TÜHİS yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde iş primi adı altında hüküm düzenlemektedir. Meslek Primi TÜHİS formatına uyumlu bir şekilde iş primi olarak verilmesi sağlanmalıdır.

 

696 SAYILI KHK’DA YASAL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ DUYULAN HUSUSLAR İÇİN BİR AN ÖNCE ÇALIŞMA BAŞLATILMALIDIR”

696 Sayılı KHK’nın 127. Maddesi hükmüne istinaden yer değişikliği yapılamamaktadır. 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün 9. Maddesinde iş ve işyeri değişikliği konusunda yasal çalışmalara başlanılacağına yer verilmişti. Bu konunun acilen çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

 

“ZORUNLU EMEKLİLİK ADİL DEĞİL”

Yine aynı KHK’nın Geçici 23. Maddesinin b fıkrasında yer alan hükümler ışığında 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daimî işçi kadrolarına geçirilen işçiler emeklilik hakkını elde ettiklerinde zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmektedirler.

 

Aynı kurumda çalışan eski kadrolu işçiler ve İŞKUR aracılığı ile istihdam edilen işçiler için böyle bir zorunluluk olmazken, KHK ile daimî işçi kadrosuna geçirilen işçiler için böyle bir durumun varlığı, hakkaniyetli olmamakla birlikte iş barışını ve huzurunu bozmaktadır. Bu konunun da bir an önce düzenlenmesi ve işçimizin mağdur edilmemesi gerekiyor.

 

“KAPSAM DIŞI KALAN İŞÇİLERE KADRO VERİLMELİDİR”

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan alt işveren işçilerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmeleri ile ilgili çalışma yapılması 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün 7. Maddesinde düzenlenmiştir. Ancak konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir gelişme olmamıştır. Bu durum da çalışma hayatında iş barışı, eşitlik ve adaletin sağlanması adına acil çözüme ihtiyaç duyulan konulardandır”

 

BAKAN BİLGİN:

İŞÇİMİZİ RAHATLATACAK ADIMLARI BİR AN ÖNCE ATACAĞIZ”

Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Vedat Bilgin, kendisine yapılan sunumu dikkatle dinlerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçilerini rahatlatacak adımları bir an önce atacaklarını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak kendisine sunulan dosyayı da inceleyen Bakan Bilgin, toplu  iş sözleşmesinin tıkanan maddeleri ile ilgili olarak harekete geçileceğini ve  işçinin daha fazla mağdur edilmeyeceğini söyledi.