Öz Sağlık-İş’ten Mobbing İle Mücadele Atağı

Sağlık ve Sosyal hizmet işçilerinin yetkili sendikası  ÖZ Sağlık-İş mobbing ile mücadele konusunda  iki ayrı yayına imza attı.

Çalışanlara yönelik psikolojik şiddet olarak nitelendirilen mobbing ile mücadele konusunda hassasiyet gösteren Sendikamız “Sosyal Hizmetler Sektöründe Nitel Bir Araştırma ve  Mobbingle  Mücadele Rehberi” adlı bir rehber kitap yayınladı.

Sendikamızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen “Sosyal Hizmetler Sektöründe Psikolojik Tacizin (Mobbing) Ortadan Kaldırılması ve Önlenmesi Projesi” kapsamında yayınlanan rehber, Huzurevleri, Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezleri, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ve  Kadın Konukevleri gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet işçileri, işyeri sendika temsilcileri ve kurum yöneticileri ile yapılan, eğitim, mülakat ve röportajlar sonrasında oluşturuldu.

Mobbingle Mücadele Rehberi niteliğini taşıyan kitap, özellikle sosyal hizmet işçilerinin çalışma hayatında  karşılaşabilecekleri mobbing kapsamındaki tutum ve davranışların neler olabileceği ve ne şekilde mücadele edebileceği konularını kapsıyor.

SİBER MOBBİNG İLE MÜCADELE

Öte yandan Sendikamızım mobbing ile mücadele çalışmaları kapsamında yayın hayatına kazandırdığı bir başka kitap ise “Tüm Yönleriyle Mobbing ve Siber Mobbing ile Mücadele” başlığını taşıyor.

Kısa adı MEYAD olan Mobbing Eğitim Yardım ve Araştırma Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu yayınla da, mobbing ile mücadele kapsamında bir “başucu kitabı” oluşturulması hedeflendi.

Dernek Başkanı İsmail Akgün tarafından kaleme alınan kitapta, çalışma hayatında yaşanan psikolojik şiddetin yanı sıra dünyada ve  ülkemizdeki örnekler, ilgili yargı ve kurum kararları ve  içtihatlara yer verildi, mücadele yöntemleri ve eğitim içerikleri anlatıldı, teknoloji çağında siber mobbing yani teknolojik yıldırma, esnek çalışma sisteminde mobbing örnekleri, iletişim ve  algı ile mobbing uygulamaları, küresel propaganda örnek ve yıldırmalarına yer verildi.

Sendikamızın akademik üst kurulu  ÖZ-SAM Stratejik Araştırmalar Merkezi kapsamında yayınladığı iki kitap, Türkiye genelinde ilgili kurum ve kuruluşların idarecileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yaygın şekilde ulaştırılacak.