”TÜRKİYE’DE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE DUYARLI PLANLAMA VE BÜTÇELEMENİN UYGULANMASI PROJESİ” AÇILIŞ TOPLANTISINA KATILDIK

Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Tuba Gülpembelioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Açılış Toplantısı’na katıldı.

Ankara Marriott Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Tuba Gülpembelioğlu’nun yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou katıldı.

Açılış toplantısında katılımcılara yönelik konuşma gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin ’güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum’ hedefiyle son 19 yılda kalıcı düzenlemelere imza attığını dile getirerek şunları söyledi:

“ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEMLER KURMAK ÖNCELİKLİ VAZİFEMİZ”

“Bizler, adalet ve kalkınmanın toplumu güçlü kılan ortak değerler olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultudaki hedeflere odaklandığımız projelerle bütün vatandaşlarımızın haklarına kolayca ulaşabileceği, adil ve sürdürülebilir sistemler kurmayı öncelikli vazifemiz olarak kabul ediyoruz. Böylelikle hiç kimseyi göz ardı etmeden güçlü yarınlara hep birlikte ilerliyoruz. Bu anlamda ’Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Çalışmaları’nın ülkemizin gelişme sürecini önemli ölçüde destekleyeceğine inanıyoruz. Nitekim bu proje, bir yandan ülkemizin toplumsal adalet ve cinsiyet adaletine ilişkin politikalarını desteklerken, öte yandan kalkınma ve büyüme sürecine katkı sunan bütüncül bir çabanın ürünü olarak öne çıkmaktadır”.

’TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ’

Konuşmalarında proje ile toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bakan Yanık, “Plan ve bütçeleme alanında kadın erkek eşitliğine sağlam bir zemin kazandırmak ve toplumsal dokuyu kuvvetlendirmek adına uygulamaya aldığımız bu proje ile öncelikle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Projenin yürütülmesine katkı sunan bakanlıklar, farklı kamu kurumları ve pilot belediyelerin yetkili isimleriyle danışma kurulları oluşturulacak ve bu kurullar cinsiyet eşitliğinin ilkesel bir değer olarak benimsenmesi adına neler yapılabileceğine ilişkin durum analizi ve değerlendirmelerde bulunacaklardır. Projenin hedefleri arasında merkezi ve yerel yönetimlerin kadınların eşit hak ve fırsatlardan yararlanmalarına yönelik plan ve program geliştirme kapasitelerinin arttırılması yer almaktadır. Bu hedef kapsamında kamu görevlilerinin bilgi, beceri ve vizyonları geliştirilecek; böylelikle kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme faaliyetlerine kurumsal ve devamlılık arz eden bir nitelik kazandırılacaktır. Bu proje ile kadın kuruluşlarının ve kadın hakları savunucularının denetim ve izleme kapasitesinin arttırılması da planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

BAKAN YANIK’TAN PROJE KAPSAMINDA ÜYELERİMİZİN DE EĞİTİMİNİ İSTEDİK

Toplantı sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Derya Yanık  ile sohbet etme imkanı bulan Genel Başkan Yardımcımız Gülpembelioğlu,  proje  kapsamında düzenlenecek olan eğitimlerden Bakanlık  ve bağlı  kuruluşlar  bünyesinde  görev yapan üyelerimizin de  faydalandırılması talebinde bulundu.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın