ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGEMİZ YAYINLANDI

TAYİN-BECAYİŞ, GÖREV TANIMI, EV TİPİ ÇALIŞMA VE ZORUNLU EMEKLİLİK İLE İLGİLİ AKADEMİK GÖRÜŞLER BAKAN DERYA YANIK’A  İLETİLDİ

Sendikamız  Stratejik Araştırmalar  Merkezi ÖZSAM tarafından  1 Haziran’da düzenlenen Çalıştayımıza  ilişkin sonuç bildirgesi yayınlandı.

Çalıştayın akademi kadrosu olan  Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyelerinden  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Astarlı, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akçakaya ve İİBF Çalışma  Ekonomisi Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Mehmet Merve Özaydın tarafından kaleme alınan Çalıştay Sonuç Bildirgesi’nde şu başlıklara yer verildi:

          1. KAMU YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ VE KAMU HİZMETLERİ

          2. 2696 SAYILI KHK İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ve AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇEN İŞÇİLERİN TAYİN VE BECAYİŞ HAKKI

          3. GÖREV TANIMLARI

          4.  AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA EV TİPİ SOSYAL HİZMET MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLAR

          5. ZORUNLU EMEKLİLİK UYGULAMASI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA  YANIK’A SUNULDU

Çalıştay’da  sosyal tarafların ortaya koyduğu  görüşlerin yanı sıra  alanlarında  yetkin uzmanlardan oluşan akademisyenlerin çözüm konusunda ortaya koydukları sunumların yer aldığı  Çalıştay Sonuç  Bildirgesi  Aile ve  Sosyal Hizmetler Bakanı  Derya  Yanık’a  sunuldu.

Kamuda  insan kaynakları yönetiminin nasıl olması gerektiği, 696 KHK’dan kaynaklanan tayin ve becayiş sorunlarının nasıl aşılacağı,  görev tanımları ile sağlanacak olan kamusal verimlilik,  ev tipi sosyal hizmeti merkezlerinde çalışanlara ilişkin mevzuatta yapılması  gereken değişiklikler ve zorunlu  emekliliğe dair  yasal olmayan uygulamalar ve çözüm önerilerinin net bir şekilde ortaya konulduğu bildirge ile ilgili olarak  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Derya Yanık da, sosyal taraf  olarak Sendikanın yapmış olduğu  akademik  çalışmaların kendileri  için de  önemli olduğunu söyledi.

Çalıştay Sonuç Bildirgesine aşağıda verilen  PDF’den ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın