SAĞLIKÇILARIN YÜZDE 69’U MESLEK YAŞAMLARI BOYUNCA EN AZ BİR KERE, HERHANGİ BİR ŞİDDET TÜRÜNE MARUZ KALDI

ÖZ SAĞLIK İŞ SENDİKASI’NDAN 8001 KİŞİLİK DEV ANKET…

 

8 BİN SAĞLIK İŞYERİ ÇALIŞANI

SAĞLIKTA ŞİDDET” ANKETİNE KATILDI

 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE:

 

  • SAĞLIKÇILARIN YÜZDE 69’U EN AZ BİR KERE HERHANGİ BİR ŞİDDET TÜRÜNE MARUZ KALDI

 

  • EN FAZLA ŞİDDET PAZARTESİ GÜNLERİ YAŞANDI

 

  • EN ÇOK GECE ÇALIŞAN SAĞLIKÇILAR SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLDU

 

  • PANDEMİ DÖNEMİNDE EN AZ BİR KERE FİZİKSEL VE SÖZEL ŞİDDETE MARUZ KALAN SAĞLIKÇILARIN ORANI YÜZDE 78

 

  • FİZİKSEL ŞİDDET EN ÇOK HASTA YAKINLARINDAN GELDİ

 

  • KATILIMCILARIN YÜZDE 70’İ ŞİDDETİ ARTIK OLAĞAN KARŞILADIKLARINI BELİRTTİLER

 

  • EN ÇOK ŞİDDETE MARUZ KALAN SAĞLIK İŞYERİ ÇALIŞANLARI ACİL TIP TEKNİSYENLERİ VE TIBBİ SEKRETERLER

 

  • ŞİDDETE UĞRAYANLARIN YÜZDE 24’Ü NEGATİF SONUÇLARINDAN KORKTUKLARI İÇİN İŞLEM YAPTIRMAK İSTEMİYOR

 

  • SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 87’Sİ ŞİDDETİN ÖNLENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

 

  • EN ÇOK GÜVENİLEN TEDBİR  GÜVENLİK KAMERASI

 

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı ÖZ SAĞLIK-İŞ Sendikası tarafından sağlık işyerlerinde çalışan personele yönelik olarak dev bir kamuoyu araştırması gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finans edilmekte olan “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Sektöründe İşyeri Şiddetinin Araştırılması ve Önlenmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye genelinde 8001 sağlık iş yeri çalışanı katıldı.

Sağlık işyeri çalışanlarına yönelik şiddet olayları ile ilgili durum tespiti ve iş yerlerinin kendi şiddet politikalarını oluşturmaları ve akademik alanda yapılacak olan çalışmalara ve mevzuata ışık tutması amacıyla yapılan araştırmaya Sendika üyeleri ve araştırmaya katılım isteği taşıyan sağlık çalışanları katıldı.

KATILIMCILARIN YÜZDE 50’Sİ LİSE MEZUNU SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Araştırmaya katılanların yüzde 5.9’u fakülte, yüzde 21.9’u iki yıllık yüksekokul, yüzde 6.7 si dört yıllık yüksekokul, yüzde 57 si lise  ve dengi okul, yüzde 7.8’i ise ortaokul mezunu sağlık işyeri çalışanlarından oluştu.

ARAŞTIRMAYA KATILAN MESLEK GRUPLARI

8001 sağlık işyeri çalışanını kapsayan araştırmaya 1856 destek  personeli, 1307 klinik destek elemanı (hastane), 947 tıbbi sekreter, 722 güvenlik görevlisi, 556 ambulans sürücüsü, 556 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 435 doktor ,419 diş klinik elemanı, 272 hemşire, 137 teknik destek elemanı, 133 hasta bakım ve takip görevlisi,111 idari destek personeli, 96 tıbbi dokümantasyon görevlisi, 72 sterilizasyon ve dezenfeksiyon görevlisi,70 yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım görevlisi, 56 biyomedikal, 38 paramedik, 37 yaşlı ve engelli sosyal bakım görevlisi, 19 zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım görevlisi  ile 163 diğer personel katıldı.

EN AZ BİR KEZ ŞİDDETE UĞRAYANLARIN ORANI YÜZDE 69.7

Katılımcıların yüzde 69.7’si sağlık sektöründe çalıştıkları süre boyunca en az bir kez şiddete uğradıklarını  ifade ettiler.

EN ÇOK ŞİDDETİ ACİL TIP TEKNİSYENLERİ VE TIBBİ SEKRETERLER GÖRÜYOR

Araştırmaya katılan sağlık işyeri çalışanları arasında en fazla şiddete uğrayanlar sırasıyla Acil Tıp Teknisyenleri, tıbbi sekreterler, hasta bakım elemanları, tıbbi dokümantasyon görevlileri, güvenlik görevlileri, hemşireler ambulans sürücüleri, hasta danışma ve yönlendirme personeli, idari destek personeli ve yardımcı klinik elemanları ve değer personel olarak belirlendi.

 

PANDEMİ DÖNEMİNDE ŞİDDETE UĞRAYANLARIN ORANI YÜZDE 78.6

Son 12 ayda şiddete maruz kalan oranı yüzde 78.6 olarak gerçekleşirken, en fazla maruz kalınan şiddet türü sözel şiddet, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve cinsel şiddet olarak sıralandı.

EN FAZLA FİZİKSEL ŞİDDET HASTA YAKININDAN GELDİ

Araştırmaya katılarak fiziksel şiddete maruz kaldıklarını ifade eden sağlık işyeri çalışanlarından yüzde 76.6’sı bu şiddeti hasta yakınından, yüzde 59’u ise hastanın kendisinden gördüğünü ifade etti. Şiddette ön sırada yer alan sözel şiddet ise yine yüzde 79.1 ile hasta yakınlarından geldi.

Mobbing gördüğünü ifade eden sağlık işyeri çalışanlarından yüzde  63.8’i bunu yöneticilerinden gördüğünü ifade ederken, cinsel şiddet gördüğünü belirten katılımcılardan yüzde 35’i bu şiddeti yine yöneticilerden, yüzde 28.7’si ise hasta yakınlarından gördüklerini ifade ettiler.

EN FAZLA ŞİDDET PAZARTESİ GÜNLERİ YAŞANDI

Katılımcılar en fazla şiddeti pazartesi günü yaşadılar. Sağlık işyeri çalışanları arasında şiddete en çok maruz kalanların gece çalışanları olduğu ortaya çıkarken, gündüz yaşanan şiddet olaylarının çoğunluğunun poliklinik saatleri olduğu belirlendi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİDDETİ OLAĞAN GÖRMEYE BAŞLADI

Katılımcıların yüzde 69.7’si sağlıkta şiddet olaylarını artık olağan karşılamaya başladıklarını ifade ederken, yüzde 30.3’ü ise hiçbir koşulda olağan bulmadıklarını belirttiler.

ŞİDDETE KARŞI KOYMA DURUMU

Araştırmaya katılan ve herhangi bir şiddete maruz kaldıklarını belirten katılımcıların yüzde 21.6’sı şiddet gördükleri anda hiçbir şey yapamadıklarını, yüzde 47.4 ü şiddet uygulayanı sözlü olarak uyardıklarını, yüzde 22.4 ü kendilerini fiziksel olarak korumaya çalıştıklarını belirttiler.

Herhangi bir şiddete maruz kalanların sadece yüzde 33.7’si, uğradığı şiddeti rapor ederken, neden rapor etmedikleri sorulduğunda, negatif sonuçlarından korktuklarını, utandıklarını ve önemsemediklerini ifade ettiler.

SÜREKLİ ENDİŞE VE KORKU HALİ YÜZDE 84

Şiddet gören sağlık işyeri çalışanlarının yüzde 84’ü sürekli endişe , korku ve tetikte olduklarını bunun da  çalışma verimlerine yansıdığını belirttiler.

Fiziksel şiddet gören sağlık işyeri çalışanlarından yüzde  19’u yaralandığını, yaralananların yüzde  69’u ise tedavi gördüklerini ifade ettiler.

 

ŞİDDET OLAYLARININ YÜZDE  75’İ POLİS TARAFINDAN YÜZDE 17’Sİ İDARE TARAFINDAN ARAŞTIRILDI

Araştırmaya katılarak herhangi bir şiddete uğradıklarını belirten sağlık işyeri çalışanları, olayların yüzde 75’inin polis tarafından yüzde 17’sinin ise idare tarafından araştırıldığını kaydetti.

Şiddet olayları sonrası şiddet uygulayıcılarına hiçbir şey yapılmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 62.1 oldu.

Araştırmaya göre hakkında işlem yapılan şiddet uygulayıcılarından sadece yüzde 5.4’üne dava açıldığı ifade edildi.

YÜZDE 87’Sİ ŞİDDETİN ENGELLENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Katılımcıların yüzde 87.5’i şiddet olaylarının engellenebileceğini düşünürken bu konuda en fazla güvenlik kameralarına güveniyor. İşyerlerinde şiddete ilişkin prosedürlerin bulunduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 83 iken, bu düzenlemeleri nasıl kullanacaklarını bilenlerin oranı ise yüzde 91.

GENEL BAŞKAN DEVLET SERT:

“SAĞLIKTA ŞİDDET İŞÇİ MEMUR AYIRT ETMİYOR, ARAŞTIRMAMIZIN ALINACAK ÖNLEMLER VE MEVZUATA IŞIK TUTACAĞINA İNANIYORUZ”

 

Sendika tarafından üyeleri ve gönüllü sağlık işyeri çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen araştırma hakkında bilgi veren Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında işçi-memur ayrımının olmadığını, tüm sağlık çalışanları ve sağlık işyeri çalışanlarının bundan etkilendiğini söyledi.

Sağlıkta şiddetin hem ilgili bakanlıklara bağlı işyerlerinde çalışan işçileri, hem de memur kadrosunda yer alan sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehlikeye soktuğunu ve çalışma verimini düşürdüğünü belirten Sert,  yapılan araştırmanın alınacak önlemlere ve hazırlanacak mevzuata ışık tutacağına inandıklarını kaydetti.

Genel Başkan Devlet Sert, “8001 sağlık işyeri çalışanını kapsayan araştırmamız kapsamı itibariyle bugüne kadar yapılan en büyük araştırmalardan birisidir. Sendika olarak önceliğimiz üyelerimizin ve tüm sağlık işyeri çalışanlarının can güvenliği ve çalışma koşullarıdır. İlgililerin durumun vahametini ortaya koyan bu çalışmayı dikkatle irdelemeleri gerekmektedir” dedi.

PDF Olarak İndir

Bir yanıt yazın