SORUMLULUK TAZMİNATI VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEKİ SIKINTILAR SENDİKAMIZIN YOĞUN ÇABASI İLE ÇÖZÜLDÜ

ÇABALARIMIZ SONUÇ VERDİ

SORUMLULUK TAZMİNATI VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEKİ SIKINTILAR SENDİKAMIZIN YOĞUN ÇABASI İLE ÇÖZÜLDÜ 

AÇSH BAKANLIĞI’NIN İLLERE GÖNDERDİĞİ YAZIDA YER ALAN MUĞLAK İFADELER İÇİN DÜZELTME İSTEDİK

 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda yaşanan sorumluluk tazminatı ve fazla çalışma ücretlerine ilişkin sorunlar, Sendikamızın  her platformda gösterdiği  yoğun  çalışma ile çözüldü.

Bakan Yardımcısı   Mehmet Selim  Bağlı  imzası ile   Strateji Geliştirme  Başkanlığı tarafından il müdürlüklerine gönderilen 779650  Sayılı  30.03.2021 tarihli yazı  ile  müdürlükler  sorunların çözümü konusunda talimatlandırıldı.

 

SORUMLULUK TAZMİNATI

İl müdürlüklerine dağıtımı yapılan yazıda, sorumluluk tazminatı  ile  ilgili  olarak “…Salgın nedeniyle  olağanüstü durum yaşanan bugünlerde işçilerin çalışma saatlerine bakılmaksızın (8-16-24 saat vb) sorumluluk tazminatlarının tam  olarak ödenmesi  gerektiği…” ifade edildi.

 

ENGELLİ YAŞLI BAKIMA HİZMETLERİ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI KURUMLARDA  FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

İlgili yazıda “ …Günlük  normal çalışma süresinin  8 saat,  fazla  çalışma  süresinin  ise  3 saat  olmak  üzere toplam  11 saat  çalıştığı, kalan sürelerde  ise  kuruluş imkanları ile dinlenme süresini  geçirdiği ve bu nedenle günlük fazla çalışma süresinin 3 saatten fazla olamayacağı” belirtildi.

 

ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURUMLARDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Yazıda, “… Günlük normal çalışma süresinin  üzerinde çalışması halinde  öncelikle izin,  ikame  personel vb. yöntemlerin  değerlendirilmesi, bunun mümkün olmaması  halinde  hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla ilgili personele  en fazla 3 saat/gün olmak üzere  fazla  çalışma  ücreti  ödenebileceği…” kaydedildi.

 

KADININ STATÜSÜ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI  KURUMLARDA  FAZLA ÇALIŞMA  ÜCRETİ

Yine  ilgili yazıda, “ Personelin  günlük normal  çalışma süresinin 8 saati  geçmediği durumlarda  fazla  çalışma  ücreti ödenemeyeceği,  üç posta halinde  vardiyada  ara dinlenme dahil günlük  8 saat çalışan işçiye denkleştirme izni  verildiğinden fazla  çalışma olarak değerlendirilemeyeceği ancak fazla çalışmaya  ihtiyaç duyulması  halinde ise ilgili kanun hükümleri  kapsamında  işlem yapılması  gerektiği…” şeklide  ifade edildi.

 

MUĞLAK İFADELER İÇİN DÜZELTME İSTEDİK

Sendika olarak yoğun çabalarımız neticesinde yayınlanan ilgili yazıda yer alan bazı  muğlak ifadelerin netleştirilmesi  ve  sahadaki  uygulamalarda birlik  sağlanması  amacıyla  Bakanlıktan  düzeltme  istedik.

Buna göre;

1. İlgi yazı içeriğinde yer alan, “…Sorumluluk tazminatlarının tam olarak ödenmesi  gerektiği… ifadesinin salgın nedeniyle  olağanüstü  durum yaşanan bugünlerde  bir ayda fiilen kaç  gün çalışıldığına  bakılmaksızın 26 gün üzerinden tam olarak ödenmesi  gerektiği,

2. Fazla  çalışma  ücreti ile ilgili olarak ise günlük  24 saat çalışılan kurumlar ile 24 saatin  2  ya da  3  vardiya olarak çalışılan işyerlerinde  ara dinlenme sürelerinin net bir şekilde belirlenerek fazla çalışma ücretlerinin mevzuat ve Yargıtay kararlarına uygun bir  şekilde belirlenerek ödenmesi gerektiği,

3. İşçilerin yapmış oldukları fazla mesailerine  karşılık ücret ödemesinin esas  olduğu ancak İş  Kanunu’nun  41. Maddesi  gereğince  işçinin talebi  halinde  ancak izin verilebileceği,

4. Yol ve yemek ödemelerinin de sorumluluk tazminatı ödemesinde olduğu gibi salgın nedeniyle olağanüstü durum yaşanan bugünlerde bir ayda fiilen kaç gün çalışıldığına bakılmaksızın 26 gün üzerinden tam olarak ödenmesi gerektiği,

Hususlarında taşra  teşkilatı  il müdürlüklerine uygulamada yeknesaklığı sağlamak ve muğlaklığı giderecek  şekilde gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla Bakanlık nezdinde  girişimlerde bulunduk.

 

Bir cevap yazın