ÖZ SAĞLIK-İŞ’E DESTEK VEREN HAK-İŞ 696 SAYILI KHK’NIN SORUNLARINI BAKANLIKLA PAYLAŞTI

NAKİL-BECAYİŞ VE ZORUNLU EMEKLİLİK BAKAN ZÜMRÜT’ÜN ÖNÜNDE

 

Hak-İş Konfederasyonu, 696 sayılı KHK  ile kadro alan işçilerin Tayin, Nakil Hakkı ve Zorunlu  Emeklilik ile ilgili taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Zehra Zümrüt Selçuk’a gönderdiği yazı ile paylaştı, acil çözüm istedi.

Öz Sağlık-İş Sendikası’nın, AÇSH Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan sosyal hizmet personelinin acil sorunlarını içeren  SAHA RAPORU’ na  Sendikada düzenlediği basın toplantısı ile destek veren HAK-İŞ Konfederasyonu  Başkanı Mahmut Arslan’ın desteği devam ediyor.

Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan imzası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a gönderilen yazı ile sorunlara bir kez daha dikkat çekildi ve acil çözüm istendi.

Sendikamız tarafından hazırlanan saha raporuna ilişkin atıfların da bulunduğu yazıda şöyle denildi:

“Bildiğiniz üzere, 696 sayılı KHK kapsamında kadro alan işçiler nakil ve tayin hususlarında sorunlar yaşamaktadır.

Aynı zamanda bu işçilerin çalışma süreleri de yaşlılık aylığı almaya (emeklilik) hak kazandıkları tarih ile sınırlandırılmıştır.

Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamız iş kolunun en büyük ve yetkili sendikası olarak; Kadro alan işçilerin tayin, nakil ve zorunlu emeklilik hususlarında yaşadıkları sorunları içeren bir saha raporu hazırlamıştır.

Söz konusu ayrıntılı saha raporu Bakanlığınıza iletilmiştir.

Bu çerçevede 696 sayılı KHK kapsamında kadro alan işçilere nakil ve tayin haklarının tanınması yönünde yeni bir düzenleme yapılmasını ve bu kapsamdaki işçilerin çalışma sürelerinin yaşlılık aylığına (emeklilik) hak kazandıkları tarihi geçemeyeceğini ilişkin sınırlayıcı hükmün kaldırılmasını talep ediyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 696 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen işçilerin aile birliğinin, eğitim ve sağlık hakkının, çalışma hakkının korunması ve çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması için gerekli adımların atılması hususunda destek ve katkılarınızı bekler, sorunların çözümü noktasındaki taleplerimizi arz ederim.”

Bir yanıt yazın