T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA SOSYAL HİZMETLER İŞ KOLLARININ DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ İLE İLGİLİ GEREKLİ DAVALAR AÇILDI

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ İŞ KOLLARININ 10 NOLU BÜRO İŞ KOLUNA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ İLE GEREKLİ DAVALAR AÇILDI.

İşkolları Yönetmeliğinin Ek-1 kısmında belirtilen işkolları listesinde yer alan 10 nolu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer alan 88.99 sınıf numaralı “Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetler” ibaresinin iptali için Danıştay 12.Daire Başkanlığında yürütmenin durdurulması talepli dava açılmıştır. (Dosya Esası 2020/4806)

Ayrıca,

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinde ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde çalışan işçilerimizi yasaya aykırı biçimde başka iş koluna geçirme amacı güden, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 30.10.2020 tarih E-83786102-903.99-2481873 sayılı ve işkolları tespiti hakkındaki yazısının İptali ile yazıya konu işyerlerinde fiilen çalışan ve 696 sayılı KHK kapsamında bu işyerlerinin işkolundan yeniden tescili yapılacak işçilerin, SGK bildirimlerinin işyerlerinin asıl iş kolu olan 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolundan yapılması gerektiğinin Tespiti için ihtiyati tedbir talepli olarak Ankara 2. İş Mahkemesinde dava açılmıştır.(Dosya Esası 2020/1329)

Bir yanıt yazın