T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDE ÇALIŞAN COVİD-19 SEBEBİ İLE VEFAT EDEN İŞÇİLERİMİZİN İSİMLERİNİN YAŞATILMASI ADINA BAKANLIĞA GÖRÜŞLERİMİZİ İLETTİK.

T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar bünyesinde görev yaparken covid-19 sebebi ile vefat eden sağlık işçilerimizin isimlerinin yaşatılması adına bakanlığa sunduğumuz önerinin değerlendirilmeye alınacağına yönelik genel başkanlığımıza yazılı dönüş sağlanmıştır. Konunun takibi genel başkanlığımız tarafından sürdürülecektir.

Bir yanıt yazın