BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN TEK TİP SÖZLEŞMEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ BAŞVURULARIMIZI YAPTIK

TC AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA BAĞLI İŞ YERLERİNDE SENDİKAMIZ ÜYESİ OLARAK ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET İŞÇİLERİNE UYGULANAN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN TEK TİP SÖZLEŞMEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ BAŞVURULARIMIZI YAPTIK.

Bilindiği üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” ve “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” olmak üzere 2 (iki) ayrı sözleşme tipi işçilere imzalatılmış ve uygulamaya konulmuştur.

İş yerlerindeki çalışma şartları göz önüne alınarak, yazılı mevzuatın uygulanması esnasında ortaya çıkan sorunların tespiti ile bu sorunların giderilmesi bakımından her iki sözleşmenin tek bir belirsiz süreli iş sözleşmesi altında birleştirilmesi ve uygulanması önem arz etmektedir.

Öz Sağlık-İş Sendikası olarak, talep ettiğimiz tek tip belirsiz süreli iş sözleşmesinde tüm işçiler açısından sözleşme içerisinde olması gereken ve sözleşmeden çıkarılması gerektiğini düşündüğümüz hususlar dilekçemiz ekinde ayrıntılı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulmuştur.

Bir yanıt yazın