T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kurumlara gönderilen belirsiz süreli iş sözleşmesinin ilgili maddelerindeki değişikliklere ilişkin aşağıdaki dilekçe örneğinin üyelerimiz tarafından imzalanarak kurumlara teslim edilmesi ve evrak kayıt numarası/ barkod numarası alınması hususunda bilgilerinize arz ederiz.

 

Bir yanıt yazın