AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞ YERLERİNDE SOSYAL HİZMETLER İŞ KOLUNDA İŞLETME KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ ÖZ SAĞLIK-İŞ’ TE

    Sendikamız tarafından 19.07.2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılan yetki tespiti müracaatı ile Çalışma Genel Müdürlüğünün yaptığı incelemeler sonucunda, T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı tüm işyerlerinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşkolunda İşletme Toplu İş Sözleşmesi için gerekli çoğunluğu sağladığımızın tespiti Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 17.01.2020 Tarih ve E.123710 Sayılı yetki tespiti sendikamız Genel Başkanlığına bildirildi.

    T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün tespiti neticesinde, başvurumuz tarihi itibarıyla çalışan toplam işçi sayısının 16.497 olduğu ve Öz Sağlık-İş Sendikamızın üye sayısının ise 12.461 olduğu tespiti ile işletme toplu iş sözleşmesi yapmak için yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağladığımız tespit edilmiştir.

    Demokratik teamüller ile mevzuatın öngördüğü çerçevede yürütülen teşkilatlanma çalışmaları sonucunda yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

   Öz Sağlık-İş Sendikası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda çalışan işçilerin/üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve iyileştirmek adına Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve bağlı kardeş sendikalarımız ile birlikte gerekli çalışmalara devam edecektir.

    Toplu İş Sözleşmesi yetki tespiti sürecindeki teşkilatlanma çalışmalarımızda büyük rolü olan konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’a, kardeş sendikalarımıza, teşkilatımıza, HAK-İŞ ve Sendikamız il başkanlıklarına ve bizlerden desteğini bir an olsun esirgemeyen işyeri temsilcilerimiz ile üyelerimize sendikamıza gösterdikleri güven ve destek için teşekkür ediyoruz.

    “HERŞEY İNSAN İÇİN” ilkesinden hareketle, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı işyerlerinde ve sosyal hizmetler işkolunda çalışan ancak bugüne kadar farklı sendikalara üyelikleri bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçisi kardeşlerimizi de Sendikamıza üye olmaya ve bu büyük aileye katılmaya davet ediyoruz.

TÜRK-İŞ’E BAĞLI TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASINDAN YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

    Sendikamız Öz Sağlık-İş lehine yapılan yetki tespitine, Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası tarafından itiraz edilmiştir.

    T.Sağlık-İş’in, T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne 19.07.2019 tarihinde yapmış olduğu başvuruya göre, başvuru tarihinde çalışan 16.497 işçiden sadece 2.752 üyesinin bulunduğu tespit edilerek yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağlayamadıkları bildirilmiştir.

    T.Sağlık-İş Sendikasının itirazı nedeniyle Ankara 29.İş Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması 9 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır.

    T.C Sağlık Bakanlığı İşletme Toplu İş Sözleşmesi yetkisine de aynı şekilde ve aynı gerekçelerle itiraz eden malum sendika davayı kaybetmiştir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin onama kararı ile Toplu İş Sözleşmesi yetkisi Öz Sağlık-İş Sendikamız adına kesinleşmiş olup Sağlık Bakanlığı işletme toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Maalesef, açtıkları dava sadece işçilerin mağduriyetine ve toplu iş sözleşmesinin gecikmesine neden olmuştur.

    T.C. Sağlık Bakanlığı işletme toplu iş sözleşmesi yetkisi için açtıkları davayı kaybetmiş iken yani Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kararı aleyhlerine olmasına rağmen neredeyse tamamen aynı gerekçelerle, T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde sosyal hizmetlerde çalışan emekçi üyelerimiz adına imzalanacak işletme toplu iş sözleşmesi sürecini yavaşlatmaya yönelik ve çalışan işçilerin mağduriyetine yol açacak olan bu davayı açan zihniyeti siz emekçilere havale ediyoruz.

    Tıpkı Sağlık Bakanlığı yetkimize yaptıkları itiraz sonucu açılan dava takibinde olduğu gibi bu davanın takibi ve gereği de Sendikamız tarafından hassasiyetle yerine getirilecek olup üyelerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

    Genel Başkanlığımız dışında, sosyal medyada yayınlanan gerçek dışı bilgi ve haberlere itibar etmemenizi rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bir yanıt yazın