HAK- İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

Öz Sağlık- İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın, Devlet SERT’ inde katıldığı HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı 14 Ocak 2020 tarihinde HAK-İŞ Genel Başkanımız Sayın, Mahmut ARSLAN Başkanlığı’nda HAK-İŞ Genel Merkezinde Gerçekleştirilmiştir. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin ve Av. Hüseyin Öz, yanı sıra konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkanları ile basın mensupları katıldı.

“2019 Yılında Önemli Gelişmeler Yaşandı”

HAK-İŞ için 2019 yılında önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Arslan, “2019 yılında Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 14. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Ayrıca 2019 yılında gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçim sonuçları bizi yakından ilgilendirmiştir. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP ve HDP’ye geçen bazı belediyelerde sendikalarımıza yönelik bir operasyon gerçekleştirilmiştir” dedi.

“Baskılara Direnen Arkadaşlarımız İşten Çıkarıldı”

HAK-İŞ üyelerinin sendikalardan istifa ettirilmek için büyük bir baskı ve tehditle karşı karşıya kaldığını anlatan Arslan, “Baskılara direnen arkadaşlarımızın bir bölümü işten çıkarılmıştır. Üyelerimiz sendikal baskılara direndiği için sürgün edilmiş, işten çıkarmanın yaşandığı işyerlerinde eylemler başlatılmıştır. Çeşitli etkinliklerle üyelerimize yönelik gerçekleştirilen baskı, tehdit, işten çıkarmalar ve sürgünler protesto edilmiştir. Bu durum Konfederasyonumuz tarafından da yakından takip edilmiş, sendikalarımızın gerçekleştirdiği eylem, yürüyüş ve protestolara Konfederasyonumuz da katılarak destek vermiştir. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın işe dönmesi konusunda yürütülen kampanyalara destek sağlanmış, işyerleri değiştirilmiş, sürgün edilen arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olunmuştur” diye konuştu.

“Belediyelerde 6 bin 327 Arkadaşımız İşten Çıkarıldı”

Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza bağlı 109 işyerinde çalışan 29 bin 272 HAK-İŞ üyesinin baskı, tehdit, korkutmalar ve bir kısım engellemelerle sendikalardan istifa ettirildiğini söyleyen Arslan, “6 bin 327 arkadaşımız çeşitli sebeplerle belediyelerde işten çıkarıldı. Çıkarılan arkadaşlarımızın büyük bir bölümünün tazminat ve temel hakları ödenmeden işten çıkarıldılar. 350 HAK-İŞ üyesi arkadaşımız işyerlerinden istifa ettirilmek için uzak bölgelere sürgün edildi” dedi.

“SMS İle İş Akitleri Feshedildi”

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, işten çıkarılan işyerlerinde eylemlerin devam ettiğini kaydeden Arslan, “İstanbul’da 1.469 arkadaşımız herhangi bir hukuki takibat olmadan, herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma olmadan, disiplin cezası olmadan sadece seçim öncesi işe alındıkları için iş akitleri tazminatsız ve uyarı yapılmadan SMS yoluyla iş akitleri feshedilmiştir. Arkadaşlarımız 140 gündür İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde mücadelelerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedirler. Bu mücadele, işe yeniden dönme mücadelesidir. HAK-İŞ olarak Türkiye’nin her yerinde işten çıkarılan, sürgün edilen veya sendikalarımızdan ayrılan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmeleri, sendikalarına kavuşmaları için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Vergi Konusunda Ciddi Bir Çalışma Yaptık”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 2019 yılında vergi konusunda ciddi bir çalışma yaparak, vergi alanında uzmanlarla, HAK-İŞ ve HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın uzmanlarıyla bir vergi reformu raporu hazırladığını açıklayan Arslan, “Vergi konusundaki özet raporumuz başta hükümet kanadı olmak üzere, AK Parti Grup Başkan Vekillerine, Maliye Bakanlığı’na ve diğer bakanlıklara ulaştırılmıştır. Siyasi partilerden, Grup Başkan Vekillerine ve basın yayın kuruluşları aracılığıyla HAK-İŞ’in vergi konusundaki talepleri kamuoyuyla paylaşılmıştır” dedi.

“Ücretlilerin Vergi Yükünün Fazlalığına Dikkat Çektik”

HAK-İŞ olarak vergi konusundaki raporda özellikle ücretliler üzerindeki vergi yükünün fazlalığına dikkat çektiklerini dile getiren Arslan, “Vergilendirmede çalışanların medeni durumu, çocuk sahibi olup olmadığı, evli olup olmadığı ve birden fazla kişinin muhatabı olarak çalışmalarının dikkate alınıp alınmadığı, ilk dilim verginin ne kadarının vergi dışı bırakılması gerektiği gibi çeşitli temel yaklaşımları ortaya koyduk. AB ülkelerini kıyasladık, karşılaştırdık. Hem AB ülkelerindeki hem de ülkemizdeki vergi düzenlemeleri konusundaki bizim açımızdan olumsuz hususların altını çizerek, yeniden gözden geçirilip bir düzenleme yapılması talebimizi yeniledik” sözlerine yer verdi.

“Konfederasyonlar Olarak Ortak Bir Çalışma Yaptık”

HAK-İŞ’in vergi konusundaki çalışmalarının yanı sıra üç konfederasyonun ortak çalışma yaptığını anımsatan Arslan, “Bu çalışmalarda da Konfederasyonumuzun kendi çalıştığı çerçevede ve bazı bir kısım ilavelerle 3 Konfederasyon olarak vergi konusundaki taleplerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bizim taleplerimize rağmen dijital vergi düzenlemesi ne yazık ki parlamentodan geçti ama biz vergi konusundaki çalışanların uğradığı haksızlıkların ve adaletsizliklerin giderilmesi konusundaki kararlılığımızı her fırsatta kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İşsizlik Sigortası ve Dengeler”

İşsizlik konusunda hala ciddi bir işsiz stoğunun bulunduğunu ve kayıtdışı istihdamda artış yaşandığını dile getiren Arslan, “İşsizlik sigortasındaki dengeler ilk kez 2019 yılında gelir-gider yönünde bozulmuştur ve bu durum hepimizi ciddi şekilde endişeye sevk etmektedir. Özellikle ücretli çalışanların hem ihtiyaç kredisi hem de kredi kartı borçlarındaki artışlar dikkati çekmekte ve yaptığımız araştırmaya göre yaklaşık 3 milyon 900 bin çalışanın icra takibi sonucunda hacizlerle karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. HAK-İŞ olarak bu sorunun çözümü konusunda çaba sarf edeceğiz” dedi.

“Kadro Kapsamı Dışında Kalan KİT’ler Gündemimizde”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2020 yılının ilk Başkanlar Kurulu Toplantısının gerçekleştirildiğini belirterek, “2020 yılında HAK-İŞ’in birinci gündeminde 696 sayılı KHK konusundaki gelişmeler var. 2017 yılında kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron şirketlerdeki arkadaşlarımız kadrolarına kavuşmuştur. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük reformlarından birisidir. Ancak 696 sayılı KHK kapsamı dışında kalan KİT’lerde çalışan arkadaşlarımız kadro alamamıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadro alamayan arkadaşlarımızın kadrolarına kavuşmaları için her fırsatta bu konuyu gündemimizden eksik etmedik. Kapsam dışı kalan arkadaşlarımızın kadrolarının verilmesi konusunda ciddi bir çalışma ortaya koyduk” dedi.

“Kapsam Dışı Kalanlar İçin Mücadelemiz Devam Ediyor”

696 sayılı KHK’ya HAK-İŞ’e verilen taahhütlerin dışında bir madde eklenerek, çalışma hayıtında çeşitli sıkıntılar yaratacak bir düzenleme yapıldığını belirten Arslan, “Bu durumu her fırsatta hükümetimize ve ilgililere iletmemize rağmen bu konuda ne yazık ki herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Sendikalarımızın büyük bir mücadele ile örgütlediği üyelerimiz, kanun maddesindeki bir değişiklikle sendikalarından kanun zoruyla başka sendikaların üyesi yapılmaya itilmişlerdir. Bu sorunun ortadan kaldırılması konusundaki çabalarımız bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir” şeklinde konuştu.

Bir yanıt yazın