T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN 5. OTURUMU TAMAMLANDI

09 Ocak 2020 tarihinde, Öz Sağlık-İş Sendikamız ile işveren sendikası (TÜHİS) ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile işletme toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin beşinci oturumu, Sağlık Bakanlığında gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda, Toplu iş sözleşmesi teklif tasarısında bulunan “Kaza Sigortası ve Hasar Bedeli, İşçinin Şikayet Hakkı, İşyeri Disiplin Kurulu,  İl Disiplin Kurulu, Bakanlık Bünyesinde Kurulan Üst Disiplin Kurulu, toplu iş sözleşmesinde doğabilecek uyuşmazlıkları çözmek üzere kurulan Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu, Toplu İşten Çıkartmaya Karşı Güvence ile Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinden itibaren imza tarihine kadar oluşacak farkların ödenmesini düzenleyen maddeler üzerinde yapılan müzakere sonucunda karara bağlanmıştır.

Ayrıca, yapılan görüşme sonucunda, 112 ambulans sürücüleri başta olmak üzere bakanlığa bağlı işyerlerinde hizmete tahsis edilen motorlu araçlarda oluşacak arızalardan dolayı ortaya çıkacak hasar ya da tamir bedelinin işçilerden tahsil edilemeyeceği yönünde gerekli bildirimlerin bakanlık tarafından taşra teşkilatına yapılması hususun da anlaşma sağlandı.

İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve beyaz kod uygulamasına ilişkin mevzuata uygun düzenlemenin yapılarak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, bir sonraki oturumda görüşülmesi hususunda mutabık kalındı.

Tarafların uzlaşması ile önümüzdeki günlerde yeni müzakere tarihi verilecektir.

Değerli üyelerimiz, yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde çalışan binlerce sağlık işçisini ilgilendirmektedir.  Öz Sağlık-İş Sendikası olarak, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, üyemiz işçilerin mevcut hak ve menfaatlerini koruyup artırmak ile birlikte, yıllardan bu yana biriken bazı idari ve teknik sorunları da çözmek üzere çalışmalar devam etmektedir.

Hedefimiz, işletme toplu iş sözleşmesini en kısa sürede tamamlamak olduğu kadar, en doğru şekilde tamamlamaktır. Binlerce işçiyi ilgilendiren hak ve menfaatleri içeren işletme toplu iş sözleşmesini ve üyesi olduğu sendikayı gerek sosyal medyada gerek diğer platformlarda klavye şovmenliği yaparak, hafife almaya çalışan ve alaycı tavırlarla hakarete varan yazılar ya da yorumlar yapan kişi ya da kişilerin kimlere hizmet etmek istediğini hangi algıyı oluşturmak istediğini bilmekle birlikte bu karanlık zihniyetlere itibar edilmemesini rica ediyoruz.

Saygılarımızla.

Bir yanıt yazın