YEREL MAHKEME TARAFINDAN DAVAMIZIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞTİR

112 AMBULANS SÜRÜCÜLERİNİN ARA DİNLENME SÜRELERİ İLE İLGİLİ AÇMIŞ OLDUĞUMUZ EMSAL
DAVADA YEREL MAHKEME TARAFINDAN DAVAMIZIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞTİR.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan ambulans sürücüsü üye işçilerimizin yaptıkları işin niteliği gereği, kullanamadıkları ara dinlenme süreleri ile ilgili açmış olduğumuz emsal davada yerel mahkeme tarafından 21.10.2019 tarihinde “Davacının yaptığı iş itibari ile ambulans şoförü olması sebebi ile düzenli bir mola vermenin imkanının bulunmadığını, bu nedenle nöbetlerini kesintisiz olarak çalışma ile geçirdiğini sonucuna varılmış,…… çalışma saatleri açıkça belli olduğundan yazılı belgeye dayalı olarak fazla çalışmanın tahakkuk edilenden daha fazla yapıldığı hususunun işverenin yazılı belgeleri ile sabit olduğu anlaşıldığından, ……davanın kabulüne” karar verilmiştir.

Emsal nitelikteki bu karar, ambulans şoförü işçilerimizin en büyük problemlerinden birinin çözümü noktasında umut verici ve son derece önemli olup, iş bu kararın üst mahkemeden olumlu dönmesi halinde içtihat niteliğini kazanacağına inancımız tamdır.
Varlığınızla güç verdiğiniz Sendikamız haklarınız konusunda her türlü platformda mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

Tüm üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir yanıt yazın