2019 KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ GEREĞİNCE SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE YAPILACAK AVANS ÖDEMELERİ BİLGİLENDİRMESİ

2019 KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ GEREĞİNCE SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE YAPILACAK AVANS ÖDEMELERİ BİLGİLENDİRMESİ

  1. 1 Ocak 2019 tarihinde çalışmakta olan işçilere 15 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, ileriye dönük olarak %12,32  (%8 üzerine %4) oranında,
  2. 02 Ocak 2019 – 01 Temmuz 2019 tarihleri arasında  İŞKUR üzerinden açıktan ilk defa işe başlatılan işçilere 15 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, ileriye dönük olarak ( Müteakip dönemin ücret zammı olan) %4 oranında,
  3. İkinci yılın 1.altıay zammı ; 01 Ocak 2020 tarihinde çalışan işçilere  31 Aralık 2019 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine %3 oranında,
  4. İkinci yılın 2.altıay zammı ; 01 Temmuz 2020 tarihinde çalışan işçilere 30 Haziran 2020 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine %3 oranında zam uygulanacaktır.
  • 2 Ocak 2019 tarihi ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden açıktan ilk defa göreve başlatılan işçilere, müteakip dönemin (birinci yıl ikinci altıay zammı %4) ücret zammı 15 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacağından, 31 Aralık 2019 tarihine kadar brüt çıplak ücretlerine ayrıca herhangi biz zam artışı uygulanmayacaktır.
  • 1 Temmuz 2019 tarihi ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden açıktan ilk defa göreve başlatılan işçilere, müteakip dönemin (ikinci yıl birinci altıay zammı %3) ücret zammı       1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.
  • 1 Ocak 2019 tarihi ile 14 Ekim 2019 tarihleri arasında oluşacak farklar ile Toplu İş Sözleşmesi yetki davası kesin karara bağlanıp yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandığında ortaya çıkacak olan iyileştirmeler ile diğer sosyal yardımlar ve ödemelerden doğacak farklar, Toplu İş Sözleşmesi imza tarihinden sonra ödenecektir.
  • İŞKUR üzerinden açıktan ilk defa işe başlatılan ve işe girdikleri dönemin (altı aylık zam dilimi) ücret  zamlarını alamamış olan üyelerimiz için Toplu İş Sözleşmesi yetki davası yargı süreci tamamlandıktan sonra yapılacak Sözleşmede işe girdikleri döneme ilişkin Toplu İş Sözleşmesi imza tarihinden önce yetkili sendikaya  üye olmaları halinde işe giriş tarihi dikkate alınarak, işe giriş ücreti (taban yevmiye)  belirlendikten sonra aylık brüt çıplak ücretleri 3.500 TL’nin altında olanlara  150,00 TL iyileştirme ile birlikte ücret zamları, sosyal haklar uygulanıp geriye doğru ayrıca ödeme (mahsuplaşma) yapılması hususunda gerekli çalışmalar toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde yürütülecektir.

Saygılarımızla       

Bir yanıt yazın