ÖZ-SAĞLIK- İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI DEVLET SERT İŞÇİ HABER’E KONUŞTU

HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet SERT, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak için neler yapılması gerektiğini İşçi Haber’e anlattı.

Röportaj

Öz Sağlık-İş Sendikasının en önemli önceliği, temsil ettiği sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin, çözülmesi gereken acil sorunlarının  ilgili bakanlıklar tarafından bir an evvel ele alınması ve çözüme kavuşturulması ile birlikte özellikle yerel seçimlerde milli birlik ve beraberliği koruma bilincidir.

TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNU

Öz Sağlık-İş Sendikası son zamanlarda, 696 Sayılı Kanun hükmündeki kararname ile 2 Nisan 2018 tarihinde daimî işçi statüsüne geçirilen eski taşeron işçilerle iligili devam eden sorunlara çözüm bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

SAĞLIK İŞÇİ ÇALIŞANLARIN SORUNU

Öz Sağlık-İş Sendikası Sağlık işçi çalışanları sorunları üzerine çalışmalar yapıyor mu?

Öz Sağlık-İş Sendikası, Sağlık Bakanlığı’na bağlı iş yerlerinde çalışan binlerce sağlık işçisi çalışanların sorunlarını gündemine taşıyarak çözüm bulmaya çalışıyor. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı iş yerlerinde çalışan sosyal hizmet işçilerinin artarak devam eden sorunlarını ele alarak çözüm önerileri üreterek ve ilgili bakanlıklarla bunları raporlayarak paylaşıyor.

TAŞERON İŞÇİNİN KADROYA ALINMASI

Yaklaşık bir milyon taşeron işçinin kadroya alınması Cumhuriyet tarihinin çalışma hayatına ilişkin en büyük reformu olmuştur. Ancak bu durum uzun yıllar boyunca uygulanmış olan taşeron sisteminin sorunlarını da kamu işçiliği dönemine taşımıştır.

 Sağlık Bakanlığı’nda personel yönetim sistemi olarak kullanılmakta olan Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi kısa adıyla Ç.K.Y.S ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda kullanılmakta olan Personel Yönetim Sistemi kısa adıyla P.Y.S nin 4857 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun hale getirilmesi ya da bu sistemlerin tümüyle yenilenmesi gerekmektedir.

Kadroya geçirilen taşeron işçilerinin atama ve tayin işlemleri için nasıl bir yol izlenmeli?

 Kadroya geçirilen taşeron işçilerinin atama ve tayin işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi, becayiş işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, fiilen yürüttükleri işin karşılığı ünvan ve görev tanımlamalarını yapılabilmesi, yapılacak işletme toplu iş sözleşmelerinde yer alacak olan hükümlerin hangi işçilere ve ne şekilde uygulanacağının  herhangi bir muvazaaya yer bırakmaksızın netleşmesi, eğitim durumlarına göre almakta oldukları ücretlerin güncelleme bilmesi,  Yüksekokul fakülte ya da yüksek lisans yapmış olan işçilerin görevde yükselme lerinin önünü açılabilmesi, maaş tahakkuk işlemlerinin tek merkezden yürütülmesi, e-devlet üzerinden yapılacak entegrasyon ile her türlü hak edişlerini ya da ücret pusulalarını kolaylıkla alabilmeleri gibi birçok işlemin hataya yer bırakmaksızın gerçekleştirilebilmesi, ancak bu sistemlerin sağlıklı bir şekilde işletilmesi ile mümkün olabilecektir.

Mağduriyetlerin giderilmesi için neler yapılabilir?

 Kısa vadede ise daimî işçi kadrosuna geçirilmiş olan işçilerin 696 sayılı KHK’nin ilgili hükümleri nedeniyle halen asgari ücret bağımlı olarak devam etmeleri nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.

Enflasyon fark ücreti yaşayan işçiler için yaptığınız çalışmalar nelerdir?

2018 yılında gerçekleşmiş olan enflasyon oranı yüzde 20,36 olurken kadroya devredilen işçilere verilen zam miktarı yüzde 4+4 olarak gerçekleşmiştir bu durum binlerce işçinin enflasyon oranının çok altında zam almasına sebep olmuştur. Oysa aynı işyerinde öteden beri kadrolu olarak çalışmakta olan işçilerin oluşan enflasyon farkını ücret zamları ekleyerek aldıkları göz önüne alındığında bu durum kamuda çalışan kadrolu işçiler arasında uygulamada bariz haksızlıklara yol açmaktadır. Bu nedenlerle oluşan enflasyon oranı ile işçilere verilen zam miktarı arasındaki farkı ücretlere zam olarak ilave edilmesi gerekmektedir. Bu yönde yapılan çalışmaların sonucu olarak konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından yüzbinlerce imza toplanmış olup hükümetimiz nezdinde gerekli çalışmalar da devam etmektedir.

Taşeron işçi kamu işçisine geçitiğinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyor?

  Daimî işçi statüsüne geçirilen taşeron işçiler kamu işçisi olmadan önce şirketlerle yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinde yer alan ve maaşlarına ilaveten verilmiş olan yüzdelik farkların 2019 ve 2020 yılı içinde verilmeye devam edilmesi gerekmektedir. Söz konusu işçiler daimî işçi statüsüne geçirilirken var olan hakları ile birlikte devredildiklerine göre Kamuya devredilmeden önce kendilerine verilmekte olan ve aylık ücretlerine ilave edilen yüzdelik farklarında verilmeye devam edilmesi gerekmektedir.  Bu konularda sonuca ulaşabilmek adına her bir sorunun çözümü için Yargı kararı beklenmeksizin hükümet tarafından gerekli irade gösterilerek sorunların bir an önce çözümü noktasında gerekli gayret sarf edilmelidir.

Daimi işçi kadrosunda çalışan personellerin özlük haklarının takibi için nasıl bir yol izlenmeli?

Uzun yıllardan bu yana kamuda çalışanlarının büyük çoğunluğu devlet memuru olan Sağlık Bakanlığı ile aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işyerlerinde şu anda sayıları yüzbinleri bulan kadrolu işçiler çalışmaktadır.  Bu nedenle ilgili bakanlıklarda daimî işçi kadrosunda çalışan personellerin her türlü özlük haklarının dinamik bir şekilde düzenlinin takip edilebilmesi amacıyla gerekli birimleri acilen oluşturulması ve sorunların çözümü noktasında ilgili sendikalarla iş birliği yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

TİS YETKİ TESPİTİ

 Öz Sağlık-İş Sendikası Sağlık Bakanlığı’na bağlı işyerleri ve çalışmakta olan sağlık işçileri adına 2019 yılı işletme toplu iş sözleşmesi yetki tespitini almış bulunmaktadır. 2019 yılı temmuz ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı iş yerlerinde çalışmakta olan işçiler adına da işletme toplu iş sözleşmesi yetki tespiti müracaatı yapılacaktır.

Ev tipi çalışanlar İş Kanunundan yararlanıyor mu?

 Bunların yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ÇEKOM işyerleri ile diğer bazı işyerlerinde, işçi statüsünde çalışmakla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu’ndan faydalanamayan ev tipi çalışmalar olarak adlandırılan ve borçlar kanuna tabi kılınan sendikamız üyesi kadrolu işçilerin de diğer çalışanlar gibi İş Kanunundan faydalanabilmeleri açısından gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.

Mevzuat değişikliği ile iligli yaptığınız çalışmalar nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmakta olan 112 Ambulans sürücülerinin aynı işi yürütmekte olan memur ambulans sürücüleri ile aynı şartlarda çalışabilmeleri için yani 24/72 mesai sistemine geçebilmeleri için de ayrıca mevzuat değişikliği gerekmektedir.  Bu iki konu hakkında sendikamız gerekli hazırlıkları tamamlamış olup ilgili kanunlarda değişiklik yapılması hakkında teklifi Konfederasyonumuz Hak-İş aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilecektir.

TİS kararlarında taşerondan kadroya geçen işçiler yararlanıyor mu?

 Öz Sağlık-İş Sendikası sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının çözümünü işçilerin çalışmakta olduğu kurumlarda yaşanan problemlerin tümünün birlikte ele alınarak değerlendirilmesi gerekli teknik alt yapının hazırlanması ve sağlıklı bir sistemin kurulması ile mümkün olacağını bilerek hareket etmektedir.

 696 Sayılı Kanun hükmündeki kararnamenin sonucu olarak kadroya geçirilen Daimi işçiler Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi 31.10.2020 tarihinde sona erecek toplu iş sözleşmesinden faydalanmaktadır.

TİS KARARLARI

Ancak aynı iş yerlerinde öteden beri kadrolu olarak çalışmakta olan işçiler adına ilgili bakanlıklarla yürütülen toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri sonucunda alınan haklar sadece eski kadrolu işçilere uygulanmakta taşerondan kadroya geçirilen işçilere bu haklar 31.10.2020 tarihine kadar verilememektedir.

Bu durum aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmakta olan kamu işçileri arasında haksızlıklara yol açmakla birlikte iş verimini ciddi anlamda düşürmekte ve iş barışını bozmaktadır.  Dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararı taşeronluktan kadroya geçirilen işçilere uygulanmakta olan ve süresi 31.10.2020 tarihinde sona erecek toplu iş sözleşmesinin uygulama süresinin revize edilerek bu uygulamanın bir an önce sonlandırılması gerekmektedir.

PERSONEL SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası olarak ilgili bakanlıklar ile bakanlıklarımıza bağlı bazı İl Müdürlüklerinde oluşturduğumuz ve Kurum Müdürlerimizin başkanlık yaptığı komisyonlarda bu konular hakkındaki görüşler dile getirilmekte ve gerekli çalışmalar yürütülmektedir.  Sonuç olarak daimî işçilerin çalışmakta olduğu işyerlerinde sadece işçilerin değil kurumların ve ilgili idarecilerin sorunlarının çözümü ile daimî işçi kadrosuna geçirilmiş olan personellerin sorunlarının çözümünün sağlanacağını düşünmekteyiz.

Bir yanıt yazın