SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN İLK DEFA AÇIKTAN ALIM İLE İSTİHDAM EDİLECEK 5.298 İŞÇİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI

KURUM ve KURULUŞLARDA İLK DEFA AÇIKTAN ALIM İLE İSTİHDAM EDİLECEK 5.298 KADROLU İŞÇİ

7 No’lu SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER İŞKOLUNDA TESCİL EDİLECEKTİR

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk defa açıktan alım ile istihdam edilecek olan 5.298 işçi kardeşimiz (ısıtma ve sıhhi tesisatçı, kaynakçı, marangoz, inşaat boyacısı ve temizlik görevlisi) 17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş Kolunda istihdam edilecektir.

Öz Sağlık-İş Sendikamız tarafından ve ilgili mevzuat doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda konuya ilişkin yazı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 06.02.2019 tarih ve E.1159 sayılı yazı ile 81 il Valiliği / İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Konuya gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürümüz, Sayın Mehmet İSLAMOĞLU’na teşekkür ediyoruz.

YENİ KADROLU SAĞLIK İŞÇİLERİDE

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI ÇATISI ALTINDA

TOPLANMAYA DEVAM EDİYOR

Bir yanıt yazın