KADROYA ALINMAYAN ÜYELERİMİZ ADINA AÇILAN DAVALARDAN İLK HUKUK ZAFERİ MÜJDESİ!

KADROYA ALINMAYAN ÜYELERİMİZ ADINA AÇILAN DAVALARDAN

İLK HUKUK ZAFERİ MÜJDESİ!

696 sayılı kanun hükmünde kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçiş süreci başlatıldıktan sonra, sosyal güvenlik kurumu kayıtlarına göre 04.12.2017 tarihinde çalışmadığı gerekçesi ile kadroya alınmayan üyelerimiz adına açtığımız Sivas İdare Mahkemesi 2018/355 esas sayılı  davada, Sivas İdare Mahkemesi 12.09.2018 tarih 2018/628 sayılı kararı iledavamızın haklılığına ve idarenin hukuka ve hakkaniyete aykırı işleminin iptaline karar vermiştir.

Bu kararın bir içtihata dönüşmesi ve kadroya alınmaması sebebiyle mağdur olan tüm işçi kardeşlerimize umut olması için Öz Sağlık-İş Sendikası ailesi olarak çalışmalarımız ara vermeksizin devam etmektedir.

 

Bir yanıt yazın