GEREK İDARİ VE GEREKSE MEVZUAT YÖNÜNDEN ÇÖZÜM YOLLARINI BİRLİKTE ÜRETMEK AMACIYLA SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDE KURULACAK KOMİSYON MARİFETİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILMASINI TALEP ETTİK

T.C Sağlık Bakanlığına bağlı işyerlerinde daimî işçi statüsünde çalışmakta olan sağlık işçilerinin çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar ile 696 Sayılı KHK kapsamında kadroya alınan işçilerin sorunlarına ilişkin yaptığımız araştırmalar neticesinde tespit edebildiğimiz temel eksiklikleri Sağlık Bakanlığına yazılı rapor halinde sunduk.

Gerek idari ve gerekse mevzuat yönünden çözüm yollarını birlikte üretmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak komisyon marifetiyle çalışma başlatılmasını talep ettik.

 

 

 

Bir yanıt yazın