ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞINA BÜNYESİNDE KURULACAK KOMİSYON MARİFETİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILMASINI TALEP ETTİK

T.C Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına bağlı işyerlerinde daimî işçi statüsünde çalışmakta olan sosyal hizmet işçilerinin çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar ile 696 Sayılı KHK kapsamında kadroya alınan işçilerin sorunlarına ilişkin yaptığımız araştırmalar neticesinde tespit edebildiğimiz temel eksiklikleri Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına yazılı rapor halinde sunduk.

Gerek idari ve gerekse mevzuat yönünden çözüm yollarını birlikte üretmek amacıyla Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına bünyesinde kurulacak komisyon marifetiyle çalışma başlatılmasını talep ettik.

 

 

 

Bir yanıt yazın