ORTAK EĞİTİM PROGRAMINA KATILDIK

Hak-İş / Öz-İletişim İş Sendikası ile SWTUF / Medya, İletişim, Enformasyon ve Posta Çalışanları Sendikası ortak eğitim programına katıldık.

Bir yanıt yazın