ÖZ SAĞLIK İŞ SENDİKASININ GENEL DENETLEME KURULU RAPORU

Sendikamız ÖZ SAĞLIK İŞ’in idari ve mali denetimine ilişkin; çalışmalar 02.11.2017 tarihinde başlamış, 02.11.2017 tarihinde tamamlanmış ve rapor tanzim edilmiştir.

Denetime ilişkin Denetleme Kurulu Raporu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29. Maddesinin 3. Fıkrası ile Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili hakkında yönetmeliğin 9. Maddesi gereği  duyuru olarak yayınlanmıştır.

Bir yanıt yazın