ETUC GENÇLİK ZİRVESİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ.

ETUC GENÇLİK ZİRVESİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

“Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Sendikal Örgütler Arasında Sosyal Diyalog” Projesinin Gençlik Zirvesi Antalya’ da gerçekleşti.

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) tarafından koordine edilen “Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Sendikal Örgütler Arasında Sosyal Diyalog” Projesi Gençlik Zirvesi 26-28 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti.

Türkiye’den Konfederasyonumuz HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK’in, Avrupa’dan ise Polonya, Fransa, İspanya ve Danimarka İşçi Sendikaları konfederasyonlarının bir araya geldiği proje kapanış toplantısına, ETUC Gençlik Zirvesi’ne proje süresince HAK-İŞ adına katılım sağlayan konfederasyonumuza bağlı sendikaların temsilcilerinden oluşan toplam 40 kişi katıldı. Toplantıya sendikamız Öz Sağlık-iş adına Genel Başkan Yard. Seyyide Sarıtaş katıldı.

Toplantının açılışına Hak-İş Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı MFİB Başkan Vekili Emine Döğer, Proje Türkiye Koordinatörü Yücel Top, ETUC Kıdemli Danışmanı Patrick Itschert, AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Michael Rupp katılarak birer konuşma yaptılar.

Toplantının ilk günü, ETUC Avrupa Proje Koordinatörü Ignacio Doreste moderatörlüğünde, ETUC Gençlik Komitesi Başkan Yardımcısı Viktoria Nagy ve seçilen katılımcılar rapor sunumlarını gerçekleştirdiler.

HAK-İŞ adına, HAK-İŞ Gençlik Komitesi Başkanı Elif Yıldırım, Türkiye’de ve AB ülkelerinde iş gücü piyasasında yer alan gençlerin ve genç kadın işçilerin durumu, sendikal harekette gençlerin ve genç kadın işçilerin durumu hakkında görüş bildiriminde bulundu.

Toplantının ikinci gününde atölye çalışmaları gerçekleşti. Türkiye ve AB’deki genç işçilerin işgücü piyasasındaki durumları, Genç göçmen işçilerin ve genç kadın işçilerin örgütlenmesi, Sendikal ve temel haklar, AB ve Türkiye’de göçmen işçilerin mültecilerin ve sığınmacıların durumları tartışıldı.

Atölye çalışmalarının öğleden sonraki oturumunda, Çıraklık planının tasarlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde sendikaların rolü, Türkiye ve AB’deki genç kadınların işgücü piyasasındaki durumları, Sosyal Diyalog ve Gençler, Sendikal hareket ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişki konuları tartışıldı.

Çıraklık planının tasarlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde sendikaların rolü konusundaki atölye çalışmasının moderatörlüğünü HAK-İŞ MEYEB Müdürü, Projenin Eğitim Formatörü Şahin Serim yaptı.

İkinci günü akşamı tüm katılımcıların bir arada bulunduğu gala yemeği gerçekleşti. Toplantının son gününde ise, projenin stratejik dökümanları sunuldu. Projenin değerlendirilmesi ve kapanışı gerçekleşti.