HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

31 MAYIS 2016 / ANKARA

HAK-İŞ Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, çalışma hayatının önemli konularını değerlendirmek üzere 30 Mayıs 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 65. Cumhuriyet Hükümetinin geçmiş dönemin tecrübesiyle reformlarını, kamuoyu desteğini alarak ve sosyal diyalog mekanizmasını işleterek hayata geçireceğine inanıyoruz.

Sosyal politika alanında standartların güçlendirilmesine büyük ihtiyaç bulunmaktadır. 65. Hükümetin, taşerondan mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarına, asgari ücretten emekli maaşlarına kadar pek çok alanda sorunları çözüp sosyal dengeyi kuracağına inanıyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, özel istihdam büroları aracılığıyla öngörülen istihdam biçimine, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ediyoruz.

Taşeron işçilerin kamuya kadrolu işçi olarak alınmasını istiyoruz. Taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan Toplu İş Sözleşmelerinin biran evvel bağıtlanmasını istiyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, yılın yarısında çalışıp diğer yarısını boş geçirmek zorunda kalan geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının acilen çözülmesini istiyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birini iş kazası adı verilen iş cinayetlerinin oluşturduğunu biliyoruz. İş cinayetlerinin son bulmasını, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin arttırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, kıdem tazminatı hususunda kazanılmış hakların korunmasını ve kıdem tazminatının yeni güvencelerle geliştirilmesini istiyoruz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, işsizlikle etkin mücadele edilmesini istiyor, insan onuruna yaraşır saygın işlerin artırılmasını talep ediyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini istiyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz. Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara ’Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ’li ol’ diyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, özelleştirmeye, yüksek vergi dilimlerinin doğurduğu ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hakettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, başta Suriye olmak üzere ülkesinde yaşanan savaş ve şiddet ortamından kaçarak ülkemize sığınan göçmen kardeşlerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada demokrasinin galip gelmesini ve barışın kazanmasını talep ediyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Hayatlarının baharında vatan için şehit olan askerlerimize, polislerimize, korucularımıza ve ülkemizin değişik bölgelerinde teröristlerce yapılan bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına,  demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye’nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine inanıyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, Türkiye’nin demokratikleşme yolunda attığı adımlara ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin desteğimizi ifade ediyor, daha demokratik, daha özgür, yeni sivil ve demokratik bir anayasayı biran önce hayata geçirmesine ilişkin talebimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.